Nieuw EU-steunpakket; Nederland krijgt ¬ 23 miljoen - Foto: ANP/EPA AlgemeenNieuws

Nieuw EU-steunpakket; Nederland krijgt €23 miljoen

Nederland krijgt bijna €23 miljoen uit een nieuw steunpakket van €500 miljoen voor de zuivel en andere veehouderijsectoren. Dat blijkt uit het plan dat EU-landbouwcommissaris Phil Hogan maandag 18 juli heeft voorgelegd aan de Europese ministers van landbouw.

Het nieuwe pakket omvat €150 miljoen voor de ondersteuning van de vrijwillige productiebeperking in de zuivel. Er komt een regeling die voor alle melkveehouders in alle EU-lidstaten hetzelfde is. Daarnaast komt een bedrag van €350 miljoen beschikbaar voor de lidstaten, waarvan €23 miljoen voor Nederland.

Van Dam: met de sectoren in overleg

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, is er in geslaagd de steun ook beschikbaar te krijgen voor de varkenshouderij, hoewel de Europese commissie de nadruk bij de zuivelsector legt. Volgens Europees landbouwcommissaris Hogan zit de zuivel nog steeds in een dal, terwijl de varkenssectoren daaruit omhoog krabbelen.

“Met dit pakket worden landen geholpen om de overproductie op de zuivelmarkt structureel te reduceren en de versterking van de varkenshouderij ter hand te nemen”, zegt Van Dam, die met de sectoren in overleg wil over de verdeling van de €23 miljoen.

Nederland kreeg eerder €30 miljoen Europees geld uit het steunpakket van september vorig jaar. Dat geld is gestoken in structuurverbeteringen. Dat wil de staatssecretaris ook doen met de €23 miljoen die nu beschikbaar komt.

Copa-Cogeca: het komt aan op de uitwerking

De Europese koepel van land- en tuinbouworganisaties, Copa-Cogeca, juicht de maatregelen toe. Veel komt echter aan op de uitwerking, vindt secretaris-generaal Pekka Pesonen. Hij zegt dat nog lang niet duidelijk is op welke manier melkveehouders gestimuleerd worden hun productie vrijwillig te verminderen. Ook de versnelde uitbetaling van de directe inkomenssteun zal de financiële nood helpen lenigen.

Schreijer-Pierik: wanneer krijgt boer nu daadwerkelijk geld?

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer Pierik toonde zich maandag blij met de €150 miljoen voor de beperking van het zuivelaanbod. “Dat is een belangrijke stap in de goede richting.” Zij heeft wel vragen bij de besteding van de €23 miljoen in Nederland. Dat Nederland bij het vorige steunpakket tot het laatste moment heeft gewacht, voordat het geld werd aangewend is ‘een onverantwoorde keuze geweest’. “De vraag is dan ook: Heeft Nederland daaruit lessen getrokken? En wordt er dit keer wel snel gehandeld? Want wanneer gaat de boer nou eens merken dat het geld daadwerkelijk op het erf terecht komt?”

Het steunpakket wordt dinsdag 19 juli in het Europees Parlement besproken met EU-landbouwcommissaris Hogan.

Verlenging interventie mageremelkpoeder

Het pakket omvat verschillende maatregelen.  De interventie voor mageremelkpoeder wordt verlengd tot het eind van februari 2017. Het plafond voor de inkoop blijft 350.000 ton.
 De regelingen voor private opslag voor mageremelkpoeder worden ook verlengd tot februari 2017. De uitbetaling voor 70% van de directe betalingen en de 85% van de plattelandsontwikkeling kan vanaf half oktober 2016 plaatsvinden.

Beheer
WP Admin