Foto: Hans Banus RundveeNieuws

Netwerk Grondig: zet emissiearme bedrijfsvoering op RAV-lijst

Netwerk Grondig wil emissiearme landbouw als reductiemaatregel op de RAV-lijst. Netwerk Grondig en deelnemers van het project Emissiearme landbouw voorzien dat met het aanpassen van de bedrijfsvoering op melkveebedrijven een emissiereductie van 30% gehaald kan worden, zonder investeringen in technische maatregelen.

Netwerk Grondig deed een meerjarig praktijkproject waarbij met managementmaatregelen wordt gewerkt aan het behalen van een ammoniakemissie van maximaal 40 kilo per hectare. Het landelijk gemiddelde ligt op melkveebedrijven op 56 kilo ammoniak per hectare. Door emissiearm te boeren kan een groot deel van de gewenste stikstofreductie uit de stikstofwet gerealiseerd worden, aldus onderzoeker Frank Verhoeven.

Beter verdienmodel

Uitgangspunt van het project was behoud van de melkproductie en een beter verdienmodel. “Het is de goedkoopste manier om emissiereductie te realiseren”, aldus deelnemer Koen Spruit. Hij voert al jaren geen kunstmest en eiwitrijke krachtvoeders aan. Met zijn dubbeldoelkoeien melkt hij 8.000 liter per koe met gemiddeld wat hogere vet- en eiwitgehaltes, waardoor hij toch een goede boterham kan verdienen.

Uit de praktijkproef blijkt dat verlaging van ruw eiwit in het rantsoen per procent een reductie van 2 kilo NH3 per koe per jaar oplevert. 1000 uur meer weidegang levert 2,6 kilo NH3/GVE/jaar op en een lagere veebezetting van 0,1 GVE per hectare levert 2,6 kilo NH3/hectare/jaar op.

Verhoeven wijst erop dat er nu gemiddeld 16,8% ruw eiwit in het melkveerantsoen zit, terwijl het productieniveau en de koegezondheid niet achteruit gaat als dit wordt verlaagd naar 15%, terwijl dit wel tot minder ammoniak leidt.

Borging is lastig

Borging van de emissiereductie via managementmaatregelen lijkt het lastigste in de discussie. Volgens de deelnemers en onderzoekers van het project is dit mogelijk via de Afrekenbare stoffenbalans. Tweede Kamerleden die de petitie van Netwerk Grondig in ontvangst namen, waren overwegend positief.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin