Netwerk Grondig wil via de mestregeling voor grondgebonden melkveehouders een balans creëren tussen grond, mest, vee en gewas. - Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Netwerk Grondig wil uitzonderingsmestregels voor grondgebonden bedrijf

Netwerk Grondig pleit voor de invoering van een regeling voor mest voor grondgebonden melkveehouders om de druk op de mestmarkt te verlagen. Voorzitter Diana Saaman heeft het voorstel gepresenteerd bij een gesprek tussen sectororganisaties en landbouwminister Piet Adema over de mestmarkt.

Netwerk Grondig wil via de mestregeling voor grondgebonden melkveehouders een balans creëren tussen grond, mest, vee en gewas. Uitgangspunt is dat, afhankelijk van de grondsoort, 2 tot 2,2 GVE (Grootvee-eenheid) per hectare gehouden kan worden. Dat komt grofweg overeen met 200 tot 220 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest. Binnen de huidige derogatienormen kan dat, maar als straks de derogatie is gestopt, is een uitzonderingsregel nodig.

Differentiatie van excretienorm in stalexcretie

Bedrijven die volgens deze norm willen werken, mogen geen fosfaatoverschot hebben. Dat staat in het voorstel van Netwerk Grondig. De organisatie pleit tevens voor een differentiatie van de excretienorm in een stalexcretie en een weide-excretie op basis van het aantal uren weidegang en het ureumgetal. Grondig wil dat bedrijven met meer dan 1.300 uur weidegang de urinestikstof van de koeien mogen meetellen als natuurlijke kunstmest, zodat deze niet meetelt binnen de norm voor dierlijke mest. Het gaat dan om 30 kilo stikstof per hectare.

Verschillende melkvee- en akkerbouworganisaties, waaronder LTO, NMV en Netwerk Grondig, gingen in gesprek met Adema. Later deze week volgt een gesprek met de intensieve sectoren. Minister Adema moet eind deze maand met een voorstel komen om de druk op de mestmarkt te verlichten.

Lees ook: Adema focust bij aanpak mestmarkt op grondgebonden melkveebedrijf

Beheer
WP Admin