Bij de voorgestelde norm van 150 GVE zou 39% van de veehouderijbedrijven onder de norm vallen, waaronder het overgrote deel van varkens- en pluimveebedrijven en 36% van de rundveebedrijven. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Nederland vrijwel alleen voor aanscherpen veehouderijnorm Europese emissierichtlijn

Nederland staat vrijwel alleen achter het voorstel van de Europese Commissie om veehouderijbedrijven met meer dan 150 GVE onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) te scharen. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De Europese Commissie wil veehouderijbedrijven groter dan 150 Grootvee eenheden (GVE) onder deze regeling scharen, maar volgens verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen is daar in Europa geen meerderheid voor. “Er zijn maar drie landen die net als Nederland voor deze norm zijn. De meeste landen pleiten voor een norm van 300 Livestock Units (GVE) of hoger”, aldus Heijnen.

Ook de toevoeging van rundveehouderijen aan de regeling ligt heel gevoelig. Over de maatregel wordt 16 maart gestemd.

GroenLinks en PvdA pleiten voor nog lagere norm

Kamerleden van GroenLinks en PvdA vroegen de minister om in Europa te pleiten voor een nog lagere norm, omdat nu het overgrote deel van de melkveebedrijven niet onder de norm valt. Volgens Heijnen is een nog lagere norm niet realistisch.

Het kabinet is in principe positief over het verlaging van de drempelwaarde naar 150 GVE in de richtlijn en het toevoegen van rundveebedrijven onder de regeling. De RIE is het belangrijkste Europese instrument om de uitstoot van verontreinigende stoffen door industriële installaties en grote veehouderijbedrijven te reguleren.

2673 veehouderijbedrijven vallen onder de RIE

Momenteel vallen in Nederland 2673 veehouderijbedrijven onder de RIE, deze bedrijven worden als IPPC-bedrijf geregistreerd. Dit geldt tot nu toe alleen voor pluimvee- en varkensbedrijven, met een minimum van 750 zeugen, 2000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee. Dat zijn ongeveer 5% van de veehouderijbedrijven.

Bij de voorgestelde norm van 150 GVE zou 39% van de veehouderijbedrijven onder de norm vallen, waaronder het overgrote deel van varkens- en pluimveebedrijven en 36% van de rundveebedrijven. Het gaat dan om bedrijven met meer dan 150 melkkoeien, of 375 kalveren, of 10.000 leghennen, of 500 vleesvarkens, of 300 zeugen.

Het kabinet verwacht hiermee milieuwinst, emissiereductie en een bijdrage aan het nationaal klimaatbeleid te behalen. Ook wordt verwacht dat de lage drempelwaarde bijdraagt aan een gelijker speelveld in Europa.

Sector voorstander van lagere drempelwaarde

Schuttelaer en Partners deed een impactanalyse naar de maatregel. Daaruit blijkt dat de sector voorstander is van een lage drempelwaarde van 150 dieren omdat het kan bijdragen aan een gelijk speelveld op Europees niveau, wel zijn er zorgen over de precieze vertaling naar concrete maatregelen voor bedrijven. De bijdrage aan het klimaatbeleid wordt beperkt gezien, omdat het kabinetsbeleid verder gaat dan deze Europese richtlijn.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

  1. Best meneer of mevrouw “even anders” kun je aub anders gaan denken, en anders verdwijnen van deze site. Ik ben nog geen enkele nuttige bijdrage tegen gekomen behalve het opruien of iedereen tegen je in het harnas jagen.
    Je hoeft het niet eens te zijn met “boeren” maar wat hier momenteel gebeurt is dagelijks lopen te jennen hoe het moet. Mag ik vragen wat je functie is, of anders gezegd je beroep en graag ook met daadwerkelijke bewijzen dat je dit uitoefend

  2. Nederland dient de komende jaren 30 % van de productierechten uit de markt halen eerst op vrijwillige basis lukt dat niet dan via een generieke korting daarbij dient er gemonitord te worden op of en hoeveel natuur herstel er plaats vind. Van de Wal dient het voortouw te nemen anders komen we geenstap verder.
    Waar een wil is is een weg, maar je moet wel willen.

    1. Gaan we gelijk 30 % van de auto’s opkopen. En als er niet vrijwillig kan generieke korting van het aantal kilometers wat ze mogen rijden.

    2. @ G.Vermeer . Nee hij is een fanatieke VVD-er , zijn bijna even gevaarlijk als kruising d66/groen-links .

Beheer
WP Admin