Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

NCM beschrijft gevolgen nieuw mestbeleid voor varkenssector

Biogas en alternatieve toepassingen van varkensmest moeten de verwerking op termijn betaalbaar maken.

Een nieuwe definitie van het begrip mestverwerking, geen vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) meer en certificering van bedrijven die mest bewerken. Deze drie aanbevelingen doet het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM) na een beschouwing van spoor 2 in het toekomstig mestbeleid, dat voormalig landbouwminister Carola Schouten in 2021 presenteerde.

Spoor 2 staat voor afvoer en verwerking van alle mest van niet-grondgebonden bedrijven. Dit zal om vrijwel alle varkensmest gaan. Een maatregel met veel impact op de veehouderij en op de mestbranche. Vandaar dat de Coalitie Vitale Varkenshouderij het NCM vroeg een beeld te schetsen van het toekomstige mestbeleid voor de varkenshouderij, en hoe de sector daar op moet inspelen.

Integrale mestoplossing

De varkenshouderij pleit voor een integrale mestoplossing, waarbij zaken als waterkwaliteit, klimaat, emissies, energieproductie en kringlopen in een keer worden aangepakt. Voorwaarden zijn dat mestafzet betaalbaar blijft en dat starre wetgeving die innovatie in de weg staat wordt voorkomen. Een kwaliteitssysteem voor de mestsector staat zowel bij de overheid als de veehouderij hoog op het wensenlijstje. Dit vermindert de regeldruk, is praktischer en flexibeler.

Mestbewerking

In het ideaalplaatje wordt mest bewerkt tot hoogwaardige producten. Dit zijn meststoffen die om diverse redenen waarde hebben voor de gebruiker. Tot dusver betekent waarde toevoegen aan mest veelal ook extra kosten. Het zal dus niet makkelijk zijn om tegen een scherpe prijs overschotmest voor bewerking af te zetten. Kansen liggen in het winnen van biogas uit mest voor de productie van groen gas of brandstof. Ook is het denkbaar mest te gebruiken als vervanging van veen in potgrond, of zelfs als halffabricaten voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal.

Om de genoemde milieu- en kringloopdoelen te halen kan mestbewerking een belangrijke bijdrage leveren, schrijft het NCM. Voor varkenshouders betekent volledig op spoor 2 overschakelen dat de keuze tussen de vrije markt en mestverwerking vervalt. Alles wordt verwerkt. Een individuele veehouder of een cluster van varkenshouders kan ook zelf een erkenning aanvragen om mest te verwerken.

Van belang voor een goede marktwerking is dat er voldoende concurrentie is. Volgens het NCM moet het mogelijk zijn om met volledige mestafvoer op lagere mestafzetkosten te komen dan nu het geval is.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin