Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

Natuur- en milieufederaties willen boeren helpen met omslag

Natuur- en milieufederaties willen boeren helpen bij de omslag naar een natuur-inclusieve bedrijfsvoering en hebben speciaal daarvoor een website opgezet: landbouwmetnatuur.nl.

Bestaande initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw en agroforestry zijn hier te vinden, ter kennis en inspiratie.

Natuur en landschap versterken

De verschillende provinciale organisaties zien graag dat boeren met hun bedrijf natuur en landschap versterken, terwijl ze een duurzamere bedrijfsvoering hanteren. Ondernemers die dit graag willen, maar niet weten hoe, of op zoek zijn naar inspiratie van andere boeren, kunnen terecht op dit nieuwe platform.

Voor boeren in Noord-Holland organiseert de federatie aldaar op donderdag 11 juni een webinar met onder ander Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.

Beheer
WP Admin