Partner
Gele korrels Dynamon. - Beelden: OCI AkkerbouwPartner

Na natte winter is zwavelgift in wintertarwe essentieel

Na deze extreem natte winter is veel zwavel in de vorm van sulfaat uit de bodem gespoeld en is de hoeveelheid direct beschikbare zwavel laag. Een zwavelgift in wintertarwe is daarom essentieel.

Wintertarwe heeft een matige behoefte aan zwavel. Ongeveer 20-30 kg S per hectare. De verwachting is dat in het voorjaar van 2024 te weinig zwavel beschikbaar is in de bodem. Een zwavelgift is essentieel om wintertarwe op het juiste moment van voldoende zwavel te voorzien.

Zwavelbehoefte wintertarwe

Tijdens de hele groeiperiode heeft wintertarwe behoefte aan zwavel. Gedurende de groei neemt de zwavelopname van wintertarwe toe:

  • Bij verschijnen eerste knoop (tot april): ca. 5 kg S/ha
  • Vanaf stengelstrekking tot de punt van de aar tevoorschijn komt (tot juni): ca. 17 kg S/ha
  • Tot aan de volle bloei (tot eind juni): ca. 21 kg S/ha

De grootste opname plaats vindt in de periode mei tot en met juni. Na de bloei neemt de plant nog nauwelijks zwavel op. Op dat moment wordt alle in de plant aanwezige zwavel getransporteerd vanuit stengel en bladeren richting de korrel. Daar wordt het opgeslagen als korreleiwit.

Zwavelbemesting in wintertarwe

In de bodem komt zwavel – vanuit mineralisatie uit organische stof – beschikbaar voor de plant. Dat is een belangrijke bron waarmee in de bemesting rekening mee gehouden kan worden. Voor een goede mineralisatie is onder andere een voldoende hoge bodemtemperatuur nodig. Daar zit nu net het probleem. Omdat wintertarwe relatief vroeg in het voorjaar zwavel nodig heeft, komt de zwavel uit mineralisatie te laat beschikbaar vanwege de te lage bodemtemperatuur.
Vooral op lichte gronden zoals zandgronden, maar ook lössgronden met een laag organische stofgehalte kan de totale hoeveelheid zwavel uit mineralisatie al snel te laag zijn. Hier is dan een zwavelgift nodig.

Voor alle gronden geldt: na een winter met veel neerslag kan er zwavel in de vorm van sulfaat uitgespoeld zijn. Hierdoor zal de direct beschikbare zwavel (nog) lager zijn en kan een zwavelgift op meer percelen van toepassing zijn dan u gewend bent.

Lees verder onder grafiek

Zwavel en bakkwaliteit

Er is steeds meer belangstelling voor baktarwe uit Nederland en dat is een mooie ontwikkeling voor de Nederlandse tarweteler. Bij baktarwe is het eiwitgehalte en de eiwitkwaliteit extra belangrijk. Zwavel is belangrijk voor de eiwitsamenstelling in de tarwekorrel omdat de zogenaamde zwavelbruggen een rol spelen bij de deegeigenschappen van het brood. De rekbaarheid en het broodvolume nemen toe bij het stijgend gehalte van zwavel in de korrel.

Benodigde zwavelgift

De normale zwavelbehoefte van wintertarwe is 20-25 kg/ha zwavel (S). Dan neemt het gewas 60-75 kg/ha sulfaat (SO42-) op. Omgerekend in meststoffen moet er 50-62,5 kg/ha zwaveltrioxide (SO3) worden gegeven. Als een meststof 24% N en 16% SO3 bevat dan betekent dit ca. 400 kg meststof per hectare. In dit geval wordt dan ook direct voorzien in de stikstofbehoefte die wordt geadviseerd bij de eerste gift in wintertarwe.

Een stikstofgift is pas écht effectief wanneer er voldoende zwavel beschikbaar is.

Synergie tussen zwavel en stikstof

De nieuwste toevoeging op gebied van stikstof-zwavel-kunstmest is Dynamon van OCI. Deze meststof heeft een ideale N/S-verhouding van 24% N en 7% S.

Uniek is de synergie tussen stikstof en zwavel. Zijn beide elementen in voldoende mate beschikbaar, dan kan een plant N en S effectief en makkelijk opnemen en benutten. Nog belangrijker: om eiwitten te maken, heeft de plant stikstof én zwavel nodig. Als een van de elementen ontbreekt, wordt de synthese aangetast met gevolgen voor opbrengst en kwaliteit.

Dynamon is toepasbaar en effectief in alle akkerbouwgewassen.

Meer weten over OCI Dynamon? Lees de informatie.

Beheer
WP Admin