Vertrekkend directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Mommaas (PBL): star vasthouden aan stikstofdoel is pervers

Vertrekkend directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving vindt star en eenzijdig vasthouden aan de stikstofdoelstellingen leidt tot perverse consequenties.

Hij denkt dat het natuur- en stikstofbeleid zo moet worden aangepast “dat op basis van natuurvergunningen of ruimtelijke ordening toch onteigend moet worden”. Mommaas zegt dat in een vraaggesprek met NRC.

Mommaas is de eerste voorzitter van de Ecologische Autoriteit. De Ecologische Autoriteit geeft het Rijk en provincies onafhankelijk advies over brede ecologische vraagstukken en beoordeelt of er voldoende maatregelen worden genomen om de doelen te realiseren. Een goede staat van de natuur staat hierbij centraal.

Meer aandacht voor samenhang

Mommaas zegt in het interview dat in het parlement te weinig aandacht is voor de samenhang tussen verschillende problemen. ”De Kamer zou zich veel vaker moeten afvragen: past dit in het landschap, wat betekent dit voor stad en platteland, voor de waterloop?” Als voorbeeld geeft hij de stikstofaanpak. De doorvertaling van het beleid betekent volgens Mommaas dat er “in sommige gebieden gewoon geen plek meer [is] voor de landbouw. De vraag is: hoe ziet het landschap er dan uit en wie gaat het onderhouden?”

Mommaas noemt de Peel en de randen van de Veluwe als gebieden waar voor de landbouw in dat beleid geen plek meer is. “Als je de stikstofneerslag daar écht wilt terugbrengen, dan moet alles eruit. En dan ben je er nog niet, want er komt te veel uit het buitenland aanwaaien. Al te eenzijdige vasthouden aan die doelstellingen heeft perverse consequenties.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Mommaas lhegt in dit stukje bloot, dat onze overheden eindeloos veel regelingen en wetten invoeren, Zonder zich af te vragen “Wat betekent dit voor ons land en voor de samenleving en voorla hoe doen we de handhaving. De stikstof regels zijn maar een onderdeel van alle uit de hand lopende regels en wetten die Den Haag in haast in elkaar timmert zonder te denken wat naast het positieve de negatieve gevolgen zijn voor de samenleving. Hiervoor is niet alleen de Tweede kamer verantwoordlijk maar meer nog de Eerste Kamer en de Raad van State die hun controlerende taak in dezen niet naar behoren uitvoeren.¨

  2. Een zogenaamde onafhankelijke deskundige die zich zelf tegenspreekt en daarbij tot de juiste conclusie komt ” hoe ziet het landschap er dan uit , en wie gaat dat onderhouden? “

  3. alles hangt aan elkaar van leugens. dat PBL is de grootste met alle flauwekul. Hansje Mommaas ga iets nuttigs doen en stop met de boel te besodemieteren

  4. En we gaan gewoon door met het BEREKENEN van de stikstofdepositie in plaats van te meten hoeveel er werkelijk op de grond terecht komt.

Beheer
WP Admin