Diergeneesmiddelen in een koeling op een veebedrijf. Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Mogelijk langer 2e keus antibiotica op voorraad

Veehouders mogen mogelijk na 1 maart 2016 toch 2e keus antibiotica op voorraad hebben en toepassen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

In het kader van het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij mogen antibiotica sinds 2014 uitsluitend door dierenartsen worden voorgeschreven, geleverd en toegediend.

Uitzondering hierbij is dat een veehouder met een een-op-eenovereenkomst met een dierenarts, een bedrijfsbehandelplan, een bedrijfsgezondheidsplan en periodieke controles van een dierenarts op beperkte schaal 1e keus antibiotica op voorraad mag hebben om individuele dieren te behandelen. Dit zou tot 1 maart 2016 ook voor enkele 2e keus middelen gelden, zodat dieren ook bij knelpuntgevallen snel behandeld kunnen worden.

Problemen voorzien bij afschaffen regeling

Omdat dierenartsen en veehouders aangeven dat het afschaffen van deze regeling tot problemen zal leiden, zal het ministerie op korte termijn een besluit nemen over het niet meer toestaan van deze voorraad per 1 maart 2016. “Het vóórkomen van de knelpuntaandoeningen en de daling in gebruik van 2e-keusmiddelen is zodanig dat niet verwacht mag worden dat het vervallen van de knelpuntaandoeningen per 1 maart 2016 zonder problemen zal kunnen verlopen”, aldus Van Dam in zijn brief. Hij is in gesprek met de sector, dierenartsen en NVWA over het beleid op het punt van 2e-keusmiddelen.

Daling gebruik 2e keus antibiotica niet genoeg

Het gebruik van de 2e-keusmiddelen is de afgelopen jaren gedaald. Van Dam vindt dit positief, maar hij vindt de daling in met name de kalver- en varkenssector nog niet voldoende. “Wij zijn van mening dat deze sectoren ook de komende periode maatregelen moeten blijven nemen om de diergezondheid ten algemene te verbeteren, de prevalentie van de knelpuntaandoeningen in het bijzonder terug te dringen en daarmee de behoefte aan 2e-keusmiddelen te verminderen.”

Beheer
WP Admin