Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Moeizaam mestjaar verwacht

De prijs die veehouders moeten betalen om van hun mest af te komen, is uitzonderlijk hoog. Het ophaaltarief voor zowel rundvee- als varkensmest ligt tussen €18,50 en €25 per kuub.

Varkenshouders betalen tussen €19 en €27 per kuub. Sinds 2007 zijn de prijzen niet zo hoog geweest. Rundveehouders betalen in het Noorden €24 tot €25 om van een kuub mest af te komen. In het Zuiden liggen de ophaalbijdragen rond €18,50 per kuub, in het Oosten circa €22 per kuub.

Varkensdrijfmest

Varkenshouders betalen tussen de €18,75 en €27 per kuub drijfmest. In het Zuiden zijn de ophaalbijdragen het laagst, in de regio Oost-Nederland betalen varkenshouders het meest om van hun mest af te komen. Varkensdrijfmest in regio Noord is €25 per kuub. Dat is gemiddeld €4 per kuub meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Verwerking varkensmest voordelig

Mestverwerking is voordelig: gemiddeld betalen varkenshouders €17 per kuub af boerderij bij levering aan een mestverwerker. De mestverwerkingscapaciteit in met name regio Oost, is onvoldoende om de hoeveelheid varkensmest die beschikbaar is, te verwerken.

Rundveemest verdringt varkensmest

Uit een rondvraag langs mestintermediairs blijkt dat de binnenlandse afzetmarkt voor varkensmest dit jaar vrijwel volledig zal worden ingevuld met rundveemest. Akkerbouwers willen geen varkensmest meer vanwege het hoge fosfaatgehalte. Rundveedrijfmest bevat meer organische stof, stikstof en kali. Deze verschuiving op de mestmarkt is ingezet in 2015. Toen was het voor varkenshouders al veel moeilijker de mest af te zetten op de reguliere markt waar door de prijzen opliepen en zagen zij de ophaalbijdragen fors oplopen.

Voorjaarsaanwending mest cruciaal

Over een maand mag mest worden uitgereden. De voorjaarsaanwending is cruciaal, melden de mesthandelaren. In het najaar wordt maar beperkt mest uitgereden. Door de aangescherpte fosfaatgebruiksnormen (gemiddeld 5 kilo minder sinds 2015), het toenemend gebruik van bodemverbeteraars wordt het grootste gedeelte van de plaatsingsruimte voor fosfaat en stikstof al in het voorjaar ingevuld.

Rustige mesthandel

Momenteel is de handel in mest nog rustig, melden de intermediairs. Mest wordt nog wel naar de opslagen gereden, maar veel opslagcapaciteit is inmiddels al benut. Akkerbouwers die mest opslaan beuren circa €10 tot €12 per kuub rundveedrijfmest. Ook die bedragen liggen 3 tot 4 keer hoger dan voorgaande jaren.

Beheer
WP Admin