Boerenbedrijf in de omgeving van een Natura 2000-gebied bij Blokzijl. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

MOB wil via provincie 40 vergunningen veehouderijen intrekken

Milieuorganisatie MOB eist dat provincies de vergunningen van 40 veehouderijen intrekken vanwege de impact op de natuur. Een verzoek met deze eis is ingediend in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg.

Het gaat om 40 bedrijven die een hoge stikstofneerslag hebben op gevoelige natuur. MOB heeft die belasting berekend op basis van openbare gegevens. De organisatie heeft de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg dinsdag over haar eis aangeschreven, aldus het persbericht van de milieuclub. Dit is de eerste stap in een juridische procedure. Als binnen 16 weken de vergunning niet is ingetrokken, stapt MOB naar de rechter.

Eerst stap in procedure

“In sommige gevallen is de overheid verplicht om vergunningen in te trekken”, vindt MOB-jurist Valentijn Wösten. Hij probeert op basis van eigen onderzoek door MOB en vereniging Leefmilieu de vergunning van veertig zogeheten piekbelasters ingetrokken te krijgen. Dat moet volgens de organisaties gebeuren als de bedrijven geen gebruikmaken van de vrijwillige uitkoopregeling waarmee het kabinet komt.

“Het innemen van vergunningen van piekbelasters is zowel de snelste, goedkoopste, meest effectieve en meest eenvoudige manier om serieuze emissiereductie te realiseren”, stellen de organisaties in een verklaring.

Het intrekken van vergunningen werd recent ook in een debat in de Tweede Kamer geopperd door D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Zijn coalitiegenoten zien daar nog niet veel in.

Juridisch draagvlak onduidelijk

Of het überhaupt mogelijk is om op basis van natuurbeleid vergunningen in te trekken, daarover verschillen juristen van mening. Wösten van MOB meent dat het kan.

Een onherroepelijke vergunning kan onder voorwaarden worden ingetrokken als:

  • de vergunninghouder de vergunning overtreedt
  • de vergunning op onjuiste gronden is verleend
  • de vergunning in strijd is met wettelijke voorschriften
  • de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat als informatie eerder bekend was geweest de vergunning niet of onder andere voorwaarden zou zijn verleend.

Een vergunning is nooit 100% onherroepelijk, legden experts op het gebied van omgevingsrecht eerder uit aan Boerderij. Een overheid trekt niet zomaar vergunningen in en hoeft dat ook niet te doen. Als er al een pakket aan maatregelen ligt om de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied te verlagen, en een overheid voert dat uit en kijkt goed of het ook werkt, dan kan zij hiernaar verwijzen en is intrekking van vergunningen niet nodig.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Valentijn en Johan kunnen beter eens wat vlees gaan eten , daar knappen ze dan een stuk van op en gaan ze misschien anders denken, wat een tobbers zeg

  2. Boertje plagen durft dit mannetje wel.
    Tegen schiphol beginnen te procederen die helemaal geen vergunning heeft en blijkbaar nog 5 keer vervuilender is als altijd gedacht daar durft hij niet tegen te beginnen.

    1. schuts, er zijn nog legio bedrijven op industrieterreinen die geheel geen vergunning hebben… hebben we het nog niet over de illegale huizen van particulieren die gebouwd zijn zonder n.b. vergunningen…. ( immers die verwarmen hun huizen ,waar ook stikstof vrij komt)….. als je vandaag alle vee uit nederland weg doet, dan is over 20/25 jaar weer dezelfde uitstoot als nu op de zogenaamde verzurende natuur. (immers dan staat alles vol met “beton”/ huizen en fabrieken)… dit is een rat race……. de landbouw/ natuur heeft al decennia stikstof neerslag moeten incasseren, dat begon met de stoom treinen en stoomboten en stoom fabrieken…. de boeren strooien decennia kalk om dat te compenseren daarom hebben de koeien geen zielige gebroken pootjes zoals de pvdd meesjes …

Beheer
WP Admin