Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Minimaal 1 keer maaien voor betalingsrechten

Om betalingsrechten uitbetaald te krijgen, moet landbouwgrond minimaal 1 keer per jaar gemaaid worden.

Dat meldt Rvo.nl over de betalingsrechten over 2018. Maaien moet dan voor 1 november gebeuren.

Huidige vorm te minimaal

De Europese Commissie heeft opmerkingen gemaakt richting de Nederlandse overheid over de huidige norm: die is te minimaal. Daarom heeft Nederland ervoor gekozen om de oude norm, van minimaal 1 landbouwactiviteit per jaar, weer te gaan gebruiken.

Wat zijn landbouwactiviteiten?

Landbouwactiviteiten zijn volgens RVO.nl: telen en oogsten van akkerbouwgewas, of het inzaaien van voorgeschreven groenbemester, meerjarige teelt of het laten begrazen of maaien van gras.

Beheer
WP Admin