Premium
Kort voor het maaien kan met een drone een opname worden gemaakt van het gebied. Geavanceerde camera’s leggen ‘spots’ vast waar zich waarschijnlijk nesten bevinden. - Foto: Peter Roek RundveeErvaring

Automatisch nesten zoeken ontwikkelt snel door

Beheer
WP Admin