Foto: Canva AlgemeenNieuws

Minder resistente E.-colibacteriën gevonden in vee

Het aandeel niet-resistente E.-colibacteriën in vee neemt toe ten koste van E.-colibacteriën die niet langer vatbaar zijn voor antibiotica.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). ECDC en Efsa hebben de onderzoeksgegevens over 2020-’21 woensdag 28 februari openbaar gemaakt.

Efsa en ECDC verzamelen gegevens over antibioticaresistentie bij mensen, dieren en producten van dieren van een groot aantal landen. Resistentie tegen belangrijke antibiotica blijft een probleem voor de volksgezondheid, maar het blijkt dat er ook stappen ten goede worden gezet.

Probleem voor volksgezondheid

Efsa stelt dat antibioticaresistentie een groot probleem blijft voor de volksgezondheid. Maatregelen zijn en blijven nodig om verspreiding van antibioticaresistente tegen te houden. Daarbij gaat het om beperkt en verstandig gebruik van antibiotica, meer preventie, meer onderzoek en innovatie bij de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Er worden bij dieren E.-colibacteriën gevonden die niet langer gevoelig zijn voor carbapenems, dat voor de mens vaak het laatste antibioticum is dat wordt ingezet. Carbapenem-resistentie komt bij mensen en dieren heel weinig voor, maar het aantal landen waarin de resistentie wordt vastgesteld neemt toe.

Ziekmakend

E.-colibacteriën komen bij iedereen voor, ze kunnen ziekmakend worden als de mens verzwakt is, bij voorbeeld door een operatie. In die gevallen is het van belang dat antibiotica hun werk kunnen doen. Resistente bacteriën zijn niet vatbaar voor de werking van een antibioticum. In sommige gevallen produceren bacteriën zelf enzymen om de werking van antibiotica te dwarsbomen.

De resistentie van Salmonella typhimurium (vaak uit kalveren of varkens) tegen penicilline en tetracycline lijkt af te nemen. Beide antibiotica worden zowel in de dierhouderij als bij mensen gebruikt om bacteriële infecties te bestrijden.

Tegelijk namen de resistenties tegen hoogwaardige antibiotica fluoroquinolones in Salmonella enteritis en Campylobacter jejuni toe, veelal gerelateerd aan de pluimveehouderij. Efsa noemt dat zorgelijk, omdat fluoroquinolones de middelen zijn die moeten worden ingezet als salmonella- of campylobacterinfecties ernstige gezondheidsschade aanbrengen.

Beheer
WP Admin