Foto: Peter Hagenaars AlgemeenNieuws

Minas weer op agenda in Tweede Kamer

Het mineralenaangiftesysteem (Minas) staat weer officieel op de agenda in de Tweede Kamer. Deze week laten Kamerleden zich in beslotenheid voorlichten over het systeem dat eind vorige eeuw werd ingevoerd. Doel van Minas was het zichtbaar maken van de stikstof- en fosfaatstromen van en naar de landbouw. Minas werd gebruikt om de stikstof- en fosfaatverliezen te verlagen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders kreeg brede steun van collega-Kamerleden toen zij eind vorig jaar vroeg om Minas weer van stal te halen. Zij meent dat er elementen in het systeem zaten, die het overwegen waard zijn om ze opnieuw in te voeren. “Minas opnieuw invoeren zal niet gaan”, zegt Lodders. “De Europese Commissie en de Europese rechter heeft het destijds afgekeurd. Er zijn echter heel veel mensen die mij zeggen dat het systeem zo gek nog niet was. Daarom laten we ons nu informeren.”

Nitraatrichtlijn

Het Europese Hof van justitie heeft in oktober 2003 de grondslag onder Minas weggeslagen. Volgens de Europese rechter hield Nederland zich niet aan de bepalingen van de Nitraatrichtlijn. Dat ging destijds onder andere over naleving van de bewmestingsnormen uit de Nitraatrichtlijn.  Nederland hanteerde verliesnormen, die een hogere mestgift  mogelijk maakten als er ook een hogere oogstopbrengst van de grond kwam.

Nu de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij in de pijplijn zit, wil de Kamer bekijken welke elementen uit Minas eventueel nog bruikbaar zijn. “Ik weet niet waar de regiegroep mee komt. Ik weet wel dat de staatssecretaris binnenkort met een brief komt, en daar moet ik me op voorbereiden. Waar ik op uitkom, weet ik nog niet.”

De Tweede Kamer wordt begin februari ook nog in een besloten bijeenkomst bijgepraat over de manier waarop waterschappen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu metingen doet naar fosfaat en hoe de gegevens in modellen worden vertaald naar beleid.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin