Mestkorrels bij verwerker Kovemi in Asten. Het MIF stuurt mogelijk aan op betere verwaarding van mest. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Mestinvesteringsfonds heeft nieuwe voorzitter

Robert Bos van veevoerbedrijf P. Bos Veevoeders in Ederveen is de nieuwe voorzitter van het Mestinvesteringsfonds (MIF).

Hij volgt Henk van Kuyk op, sectormanager varkenshouderij van De Heus Voeders. Die gaat volgende maand met pensioen. Bos zit sinds de oprichting van het MIF in 2013 in het bestuur, en is mede daarom gevraagd voorzitter te worden. Hij is inhoudelijk bekend met het fonds.

Op de winkel passen

Voor de korte termijn is de belangrijkste taak van de nieuwe voorzitter om op ‘de winkel te passen’. Het MIF financiert sinds halverwege dit jaar namelijk geen nieuwe mestverwerkingsinitiatieven omdat er genoeg verwerkingscapaciteit is in Nederland. Het fonds heeft afgelopen jaren geld gestoken in dertien mestverwerkingsinitiatieven, in de vorm van een achtergestelde lening. Deze projecten zorgen er gezamenlijk voor dat 5,5 miljoen kilo fosfaat van de markt verdwijnt, voornamelijk uit varkensmest.

Afzet van mestproducten

Het fonds gaat mogelijk meer functioneren als aanjager om de verwaarding en afzet van mestproducten te stimuleren, zodat de afzetkosten voor de boer dalen. Zonder in de detail te kunnen treden zijn op dat gebied al aanvragen binnengekomen, vertelt Bos. De kans bestaat dat leden nog dit jaar een knoop doorhakken over hoe het fonds omgaat met deze nieuwe aanvragen.

Geld uit voersector

Het MIF is een collectief van mengvoerbedrijven dat ontstond om de mestverwerking in Nederland te stimuleren. Het fonds telt nu nog zo’n twintig leden. Door fusies in de voersector is het ledental afgelopen jaren gekrompen.

Beheer
WP Admin