Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Mestexport lager dan vorig jaar

De mestexport is tot en met het derde kwartaal dit jaar ongeveer 2% lager ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In het derde kwartaal exporteerden bedrijven 1.857 ton fosfaat en 3.822 ton stikstof. Dit vertoont een afname van 4% in fosfaat vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, en een afname van 2,5% in stikstof vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2022.

RVO voegt daar aan toe dat ongeveer 3% van de mesttransporten nog niet is meegeteld, omdat deze transporten nog niet bevestigd waren. Als hier rekening mee gehouden zou worden, zou de exporten iets lager tot vergelijkbaar zijn met vorig jaar. NVWA en RVO zijn bezig met de invoering van de digitale mestbon, rVDM voor mestexport. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari.

Meer druk op mestmarkt

In 2023 registreerde men tot en met het derde kwartaal 71.328 vrachten mestexport, vergeleken met 72.310 vrachten in 2022. Tussen 2018 en 2020 werden in dezelfde periode tussen de 81.000 en 86.000 vrachten geëxporteerd, met daarin tussen de 26.500 en 29.000 ton fosfaat. Deze aantallen zijn sinds 2021 aanzienlijk afgenomen.

Hoewel de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in Nederland door aanscherping van het mestbeleid aanzienlijk is verkleind, is de export niet toegenomen. Door invoering van de bufferstroken, het aanwijzen van Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) en aanscherping van de derogatienormen is de druk op de mestmarkt wel aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren.

Regelgeving maakt starten export lastig

Gerben Zijlstra van de sectie meststoffendistributie bij Cumela Nederland merkt op dat mestdistributeurs toenemende belangstelling tonen om mest te exporteren. Meer ondernemers vragen informatie over de regelgeving voor de export van mest, maar dit heeft nog niet geleid tot meer export van mest. De regelgeving is complex, waardoor het niet eenvoudig is om te beginnen met export. Bovendien is het noodzakelijk om in het buitenland afnemers te hebben voor de mest.

Dit geldt ook voor exporteurs die al mest exporteren. Zijlstra legt uit dat dit vaak verloopt via bestaande afspraken en afnemers, waardoor een toename van het exportvolume niet eenvoudig is. Bestaande exporteurs die mest bewerken of bijvoorbeeld korrelen voor de export hebben ook niet meer mest geëxporteerd vanwege beperkingen in de verwerkingscapaciteit. Cumela verwacht op de lange termijn wel een toename van de mestexport, maar op de korte termijn nog niet.

Beheer
WP Admin