<em>Foto: Ronald Hissink</em> AkkerbouwOpinie

‘Mest is geen afval’

Mest is geen afval, maar een essentiële grondstof voor het produceren van voedsel! Met Nederlandse innovaties kunnen we dierlijke mest opwerken tot een mineralenconcentraat dat kan worden gebruikt als een kunstmestvervanger.

Het gebruik van organische meststoffen is een belangrijk onderdeel van het kringloopdenken dat in Europa hoog op de agenda staat. Afgelopen donderdag kwam de Europese Commissie met een nieuwe meststoffenwetgeving. De intentie hiervan is goed, maar nog steeds mogen we ons mineralenconcentraat niet gebruiken als kunstmestvervanger.

Want hoewel mineralenconcentraat met de nieuwe regels nu kan worden onderkend als meststof, de eisen om hieraan te voldoen zijn vooralsnog te hoog. De Commissie maakt zich nog zorgen om de kwaliteit en veiligheid van het mineralenconcentraat en is bang voor meer nutriëntenuitspoeling, in vergelijking met kunstmest. Maar de Europese Commissie besluit daar niet zomaar alleen over. Haar voorstellen gaan langs de lidstaten én het Europees Parlement. Laatstgenoemde kan het nog wijzigen.

Speerpunt: toelaten van mineralenconcentraat

In het rapport dat ik in het Europees Parlement heb geschreven, heb ik het toelaten van mineralenconcentraat daarom als speerpunt neergezet. We moeten laten zien dat mineralenconcentraat zowel van hoge kwaliteit als veilig is en niet tot extra uitspoeling van meststoffen leidt. Laten we daarbij niet vergeten dat juist het produceren van stikstofkunstmest een enorme negatieve milieu-impact heeft. De kunstmestindustrie is de grootste verbruiker van aardgas in ons land en stoot veel broeikasgassen uit. Bovendien zijn we als EU afhankelijk van de import van minerale fosfaten.

Over twee weken kom ik met de Landbouwcommissie van het Europees Parlement naar Nederland, om naar een mestverwerkingsinstallatie te kijken. Het begin is er; meststoffen uit dierlijke mest worden niet langer gezien als afval, maar als een waardevol product. Nu moeten we alleen nog laten zien dat het een milieuvriendelijk en goed product is; een uitdaging die ik samen met de sector graag aan ga!

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin