Foto: Marcel van Hoorn AlgemeenNieuws

Mengvoerbedrijven leveren wat ze beloven

De mengvoerbedrijven die zijn aangesloten bij Voederwaarde.nl leverden in 2016 wat ze beloven. Dat blijkt uit analyses van Schothorst Food Research.

Voederwaarde.nl is een samenwerkingsverband van mengvoerbedrijven en de landbouworganisaties NVV, NVP, NMV en LTO. Doel van de samenwerking is de boer ervan te verzekeren dat de voerleveranties in de praktijk overeenkomen met wat is afgesproken en wat er op papier staat. Aan Voederwaarde.nl nemen ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV Zuid-Oost Salland, CLV De Samenwerking, Coppens diervoeding, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid deel. Samen gaat het om ongeveer 21% van de in Nederland geproduceerde mengvoeders.

‘Extra borging steeds belangrijker’

Voorzitter Harry Vahl van Voederwaarde.nl zegt dat extra borging steeds belangrijker wordt. Extern en onafhankelijk toezicht op het correct inrekenen van fosforgehalten is van wezenlijk belang voor de veehouderij, aldus Vahl.

Beheer
WP Admin