Melkverminderingsplan: weinig effect op fosfaat - Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Melkverminderingsplan: weinig effect op fosfaat

De melkverminderingspremie van de Europese Commissie zal weinig effect hebben op de fosfaatproductie van de melkveehouderij, verwachten verscheidene melkveespecialisten.

In het voorstel van de Europese Commissie kunnen melkveehouders vanaf oktober 14 cent per kilo niet geproduceerde melk krijgen. In dezelfde periode zullen melkveehouders die sinds 2 juli 2015 zijn gegroeid de fosfaatproductie moeten verlagen naar het niveau van 2 juli.

‘Daling fosfaat niet in lijn met daling melkproductie’

Lubbert van Dellen, agrarisch directeur bij Accon avm, verwacht dat er best boeren gebruik zullen willen maken van de melkverminderingsregeling om onder hun fosfaatplafond te komen, maar hij verwacht dat dit niet de voornaamste reden zal zijn. “Er is veel te veel gaande in de sector om te verwachten dat melkveehouders op basis van deze regeling de melkproductie verlagen. Het kan wel bijdragen om de fosfaatproductie te verlagen, maar ik verwacht meer van de opties om efficiënter te produceren via het voerspoor (Bedrijfsspecifieke excretie, BEX) en door managementaanpassingen op het gebied van jongveeopfok en gemiddelde productie van de melkkoeien”, zegt Van Dellen.

Hij benadrukt dat daling van de melkproductie niet rechtlijnig is met de fosfaatproductie. Van Dellen vindt dat boeren die hun productie inkrimpen, dit wel duurzaam moeten doen voor hun eigen verdienmodel: “Hoe lang is er bijvoorbeeld een aanvulling? Hoe ziet het toekomstperspectief eruit zonder aanvulling? De vaste kosten (inclusief financieringslasten) zijn op veel bedrijven hoger dan in omringende landen en hoger dan de 14 cent”.

EZ spreekt zich nog niet uit

Het ministerie van Economische Zaken wil nog geen concrete verwachting uitspreken over deelname aan de regeling. Wel heeft staatssecretaris Martijn van Dam laten weten dat het crisispakket een goede basis biedt voor verdere structurele reductie van de productie. NZO wil nog geen verwachting uitspreken. De organisatie wil eerst meer inzicht hebben over de invulling van de regeling.

Rabobank: 14 cent te weinig om veehouders over te halen

Clemens van der Aa, sectormanager rundveehouderij van Rabobank, verwacht dat de bijdrage van 14 cent per kilo melk te weinig is om melkveehouders te bewegen minder melk te produceren. Dat geldt zeker voor bedrijven die hebben geïnvesteerd op groei na afschaf van het melkquotum. “Voor bedrijven die denken aan afbouwen van het bedrijf is het mogelijk wel een optie”, zegt Van der Aa.

Of de regeling ook een stimulans zal zijn voor boeren om koeien af te voeren om hiermee onder het fosfaatplafond te komen, verwacht Van der Aa niet direct. Hij denkt dat de grondgebondenheid eerder een reden is om koeien af te voeren, omdat deze regels al dit jaar gelden. “Maar ook dan geldt dat er vooral zal worden gekeken naar afvoer van laagproductieve koeien of jongvee. Dat zal weinig effect hebben op de melkproductie. Zeker bij bedrijven die in liquiditeitsproblemen zitten is elke extra kilo melk die wordt geproduceerd van belang.”

‘Impact grondgebondenheid bij velen nog niet helder’

De Rabo-sectormanager rundveehouderij heeft de indruk dat nog lang niet bij alle bedrijven de impact van de grondgebondenheid helder is. “De grond is al vastgelegd in de Gecombineerde opgave, daar is niets meer aan te veranderen. Hoe later bedrijven gaan bijsturen om aan de normen te voldoen, hoe groter de impact gaat worden.”

Beheer
WP Admin