De melkveehouderijsector ziet de beschikbare grond voor hun sector afnemen door allerlei ruimtelijke plannen en de verplichte bufferstroken langs watergangen. - Foto: Canva RundveeNieuws

Melkveetafel: knellende doelen belemmeren Landbouwakkoord

Gezamenlijk lieten de boerenclubs aan de melkveetafel een analyse los op de staande kabinetsdoelen voor de sector. NMV eist een gesprek met de ministers om de doelen bij te stellen.

Zeven boerenclubs constateren dat de melkveesector harde klappen te verduren krijgt als de beleidsvoornemens van het kabinet doorgaan. De doelen voor natuur, klimaat, water en grondgebondenheid zullen ervoor zorgen dat veel bedrijven moeten stoppen, omdat de kosten simpelweg niet meer te dragen zijn. Dat is voor de melkveeorganisaties niet te verduren.

Henk Bleker, voorzitter Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV), legt een bommetje onder de gesprekken en zegt: “Een overleg met de minister(s) is nu het allerbelangrijkste. Ik heb zojuist persoonlijk van de minister begrepen dat dat gesprek met de melkveehouderij er heel snel gaat komen over deze analyse.”

Analyse melkveehouderij over Landbouwakkoord

De analyse is van NMV, LTO Melkveehouderij, Agractie, Biohuis, Natuurweide, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Dutch Dairymen Board (DDB) en Netwerk Grondig. Ze trekken tot nu toe samen op in de gesprekken over het Landbouwakkoord en hebben nu dus samen de uitgebreide analyse op tafel gelegd. “Als dit beleid ten uitvoeren komt wordt een waardevolle sector voor voedselproductie, landschapsbeheer, waterkwaliteit, biodiversiteit en leefbaarheid op het plattenland het onmogelijk gemaakt om voor te bestaan,” is de een na laatste zin van de 16-pagina tellende analyse. Deze doorlichting is overigens nog niet openbaar.

LTO: geen bom onder proces

Ook Erik Luiten, melkveehouder en vertegenwoordiger van Agractie, is kritisch: “De resultaten van onze analyse zijn dusdanig dat je je af gaat vragen: waar zijn we nu mee bezig?” Wat LTO Nederland betreft is de betreffende analyse een discussiestuk en is er geen sprake van breken of het leggen van bommen onder het proces. “Het is juist goed dat deze analyse besproken wordt,” aldus een woordvoerder van LTO.

Verlies areaal landbouwgrond

De melkveehouderijsector ziet bijvoorbeeld de beschikbare grond voor hun sector met zo’n 20% afnemen door allerlei ruimtelijke plannen: woningbouw, natuur, energieopwekking en de peilverhoging in veenweidegebieden. Daar komen dan het grondverlies door de verplichte bufferstroken en de beperkingen voor het gebruik van agrarisch natuurbeheer bij op. Het gevolg: “Grond wordt schaarser en duurder voor de melkveehouder. Velen zullen dat niet kunnen opbrengen. Er ontstaat geen geleidelijke schaalvergroting maar een sanering én grote schaalsprongen bij een klein aantal bedrijven.”

Het uiteindelijke gevolg is een krimp van de melkproductie, minimaal met 35%, is de berekening van de belangenbehartigers.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Reacties

 1. Ik heb het op deze plaats al vaker verkondigd maar de agrarische sector is slechts 0,6% van de beroepsbevolking maar doet zich voor alsof zij Nederland besturen. In elke sector worden milieumaatregelen genomen maar wie schreeuwt er het hardst om compensatie (juist!)
  Het wordt eens tijd dat boeren zich realiseren dat ze als kleine groep moeten meebewegen in de richting waarna de wind waait. Wie dat niet wil moet verkassen naar buiten de EEG.
  Over de PAS melders kan ik kort zijn diegene die op terechte gronden een vergunning heeft gekregen dient geholpen te worden maar zou het niet eens zo kunnen zijn dat niet alle aanvragen juist zijn ingediend.

  1. Ik weet niet waar jij je hoofd gestoken hebt de afgelopen 50 jaar maar de landbouw IS DE ENIGE SECTOR DIE DE AFGELOPEN 50 JAAR OEVERLOOS ZICH AANGEPAST HEEFT. En in de landbouw werken vele honderd duizenden mensen. En de landbouw is essentieel voor de economie

 2. Ik ben bang dat er aan heel die overleg tafels niks te halen valt voor de boeren. Alles waar de overheid aan verzwaring aan regelgeving niet bij wet geregeld kan krijgen willen doormiddel van dit convenant toch nog doordrukken met als goed makertje een verdienmodel…..
  Trap er niet in ,een verdienmodel komt uit de markt, de overheid kan alleen een verdienmodel kapot maken door te zware regelgeving! Dus staken met de gesprekken!

 3. Ze willen ook nog rustgewassen en blijvend grasland.
  Met akkerbouw er bij moet dat laatste gras ook nog over de kop want aardappels bieten mais uien wortels zijn geen rustgewassen alleen gras en graan moet huiskavel ook maar mee in bouwplan en koeien op stal.
  Kalenderlandbouw van achter bureau.
  Mais met onderzaai gras is prima rustgewas alles word onmogelijk gemaakt ook ruilen van akkerbouw met veehouderij .
  Voor 1 oktober oogsten ja op schrale zandgrond zal dat lukken maar je bent afhankelijk van weer soms is september hartstikke nat .

 4. Ja net eens gekeken alles waterloop overig. Is dus 6 meter land per meter sloot. Ik neem aan dat de staat ons schadeloos steld.

 5. Al naar de bufferstroken gekeken? Eerst de BGT grenzen die teveel over het land heen zijn gelegd, om zoveel mogelijk te stelen van de oppervlakte, daarna de bufferstroken eraf, nog meer gestolen grond. Verlies minimaal van 5% van je dure grond. Derogatie eraf, welja, ben je er nog? Dan zal de extra korting van 20% lukraak opgelegd in 42% van Nederland je alsnog doen verdwijnen. Onderhandel lekker door jongens, het verlies is nu al niet meer te overzien en wat volgt? Waar blijven we met de basis: PAS melders legaliseren, geen verlies van grond zonder centen, bestaansrecht gegarandeerd? Nou?

Beheer
WP Admin