AlgemeenOpinie

Melkveehouderij verplaatst naar Denemarken en niet gestaakt

Geen afrekening met de fiscus omdat er geen fiscale staking is van de onderneming.

Een melkveehouder kan de bruto-verkoopopbrengst van zijn Nederlandse onderneming gebruiken voor de investering in een bedrijf in Denemarken. Zeer waarschijnlijk zal de inspecteur cassatie instellen bij de Hoge Raad. Deze zal uiteindelijk het definitieve oordeel moeten geven.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Amsterdam de volgende:

Na uittreding van zijn vader is belanghebbende met zijn echtgenote de melkveehouderij gaan exploiteren in de vorm van een vof. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben vervolgens de onderneming ingebracht in een bv. Een paar maanden later besluiten belanghebbende en zijn echtgenote de boerderij te verkopen en te emigreren naar Denemarken.

De faciliteit van geruisloze inbreng is volgens het hof niet van toepassing in gevallen waarin de inbreng van de onderneming onderdeel uitmaakt van een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht of liquidatie van de onderneming. De verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening leidt niet tot staking als de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven.

Het hof acht de overeenkomsten tussen de in Nederland gedreven onderneming en de in Denemarken gedreven onderneming zo sterk dat de omstandigheid dat in het onderhavige geval, voorafgaand aan de verplaatsing alle bedrijfsmiddelen, waaronder de veestapel, zijn verkocht, niet afdoet aan de conclusie dat de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. De faciliteit van geruisloze inbreng is dan ook van toepassing. Belanghebbende heeft recht heeft op lijfrentepremie-aftrek aangezien de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor de overgedragen onderneming, die door de bv is voortgezet, terwijl van een besluit tot liquidatie geen sprake is. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Amsterdam 14 juli 2011, nummer 09/00391, LJN BR2111

Beheer
WP Admin