AlgemeenNieuws

Meldpunt valse lesstof krijgt vervolg

Barneveld – Het meldpunt voor misleidende lesstof over de landbouw, opgericht door varkenshoudersvakbond NVV, krijgt een vervolg. Er komt een vaste werkgroep met meerdere belangenorganisaties uit de landbouw die met uitgevers en onderwijsorganisaties in gesprek gaan over de juistheid van informatie in leerboeken. Dit laat de NVV weten.

Aanleiding voor het meldpunt valse lesstof is een lesmethode van Wolters Noordhoff Uitgevers voor kinderen van groep 7 waarover commotie ontstond op Twitter, begin oktober dit jaar. In de lesmethode staat onder meer dat vee ‘niet natuurlijk groeit’. Ook de volgende passage valt bij de NVV in ongenade: “In de bio-industrie leven dieren in grote aantallen dicht op elkaar. De Dierenbescherming protesteert hier tegen.” In ander lesmateriaal stond onlangs: “Veel boerderijen hebben tegenwoordig meer weg van dierenfabrieken (…)”.

De NVV vindt dat er te veel eenzijdige informatie over de landbouw wordt verspreid op scholen. Via het meldpunt zijn inmiddels zo’n 50 meldingen van ‘valse lesstof’ binnengekomen, laat de varkenshoudersvakbond weten. Caroline van der Plas, verantwoordelijk voor de communicatie binnen de NVV: “Een deel van die meldingen overlapte elkaar, maar het geeft wel aan dat het mensen hoog zit. Er komen overigens nog elke week meldingen binnen. De meldingen komen niet alleen van boeren, we krijgen ook verzoeken van docenten om juiste informatie aan hen te verstrekken.” De meldingen die binnenkomen hebben overigens niet alleen betrekking op de varkenshouderij. Ze gaan over alle sectoren, ook over akkerbouw en de bollensector, aldus de NVV.

Dinsdagmiddag 16 december neemt Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 30 pagina’s dikke zwartboek in ontvangst met daarin de binnengekomen meldingen.

Het meldpunt is zeker geen eendagsvlieg. Inmiddels is er een werkgroep ‘Meldpunt Valse Lesstof’ opgericht. Hierin zit naast de NVV ook de melkveehoudersvakbond NMV, pluimveehoudersvakbond NVP, NAJK en standsorganisatie LTO. De akkerbouwvakbond is ‘agendalid’. Volgens de NVV komt er waarschijnlijk ook een vertegenwoordiger uit de vleesveesector bij. De werkgroep komt medio januari voor het eerst bij elkaar. Van der Plas: “Wij gaan dan onze verdere strategie uitwerken. Doel is te komen tot gesprekken met uitgevers en onderwijsorganisaties en vast te stellen welke bronnen zij gebruiken voor lesstof en -pakketten. Daarnaast willen wij helpen om uitgevers te voorzien van feitelijk, objectief en niet-misleidend materiaal.”