AlgemeenNieuws

Meine Bruinsma verbindingsofficier PAS

Enschede – De verbindingsofficier voor het Programma Aanpak Stikstof moet een soort oliemannetje worden tussen vergunningaanvragers en vergunningverleners. Enschedeër Meine Bruinsma (1943) is per 1 oktober voor een jaar aangesteld als Verbindingsofficier PAS.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingevoerd om de vergunningverlening voor economische activiteiten rond beschermde Natura 2000-gebieden weer vlot te trekken.

Gesprekken

De functie Verbindingsoffcier PAS  is in het leven geroepen op aandrang van de Tweede Kamer. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de benoeming van Bruinsma woensdag aan de Tweede Kamer gemeld. De verbindingsofficier heeft eerder deze week aal gesprekken gevoerd met  provincies, ministerie, LTO Nederland. Hij verwacht binnenkort nog verdergaande gesprekken te voeren met onder ander VNO NCW en LTO Nederland.

Onafhankelijke en onpartijdige functie

Bruinsma zegt binnen een paar weken de infrastructuur voor zijn onafhankelijke en onpartijdige functie op orde te hebben. “En dan zullen we zien hoe het loopt”, zegt hij in een eerste toelichting op zijn functie.

Hij ziet voor zichzelf vooral een rol weggelegd als er problemen rijzen rond de vergunningverlening in het kader van het programma aanpak stikstof, waarbij beide partijen een beroep op hem doen. “Als er maar één partij is die bij mij komt, valt er niets te verbinden”, zegt hij. “Voor een verbinding zijn twee partijen nodig.”

Nationale Ombudsman

Hij krijgt niet de mogelijkheid om creatieve oplossingen ‘door te drukken’ buiten de kaders van het Programma Aanpak Stikstof om. Hij is gebonden aan de wettelijke regels. De verbindingsofficier heeft geen wettelijke status en verschilt in die zin nadrukkelijk van de Nationale Ombudsman. Toch spiegelt Bruinsma zich daar wel aan. “Het is toch een beetje dezelfde rol, die ik speel”, zegt hij.  Hij heeft ter voorbereiding van zijn taak ook zijn licht opgestoken bij de Nationale Ombudsman.

Inhoudelijke kennis

En ook al heeft hij geen wettelijke bevoegdheden, hij heeft wel korte lijnen met de mensen die zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aan de touwtjes trekken. Als voormalig  directeur van het Regiebureau Natura 2000 heeft hij ook de inhoudelijke kennis. Hij zegt dat de mensen in het veld ook hem kennen. Bruinsma komt niet in dienst van het ministerie.

Bruinsma was eerder onder andere griffier en algemeen directeur bij de provincie Noord-Brabant en gemeentesecretaris in Enschede, de woonplaats van de staatssecretaris Dijksma. “Maar ik ken haar niet anders dan als staatssecretaris of eerder als Tweede Kamerlid”, zegt Bruinsma.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin