VarkensNieuws

Meer PIA na aanscherping antibioticabeleid

Markelo – Sinds de aanscherping van het antibioticabeleid is de darmziekte PIA een probleem dat veel vaker voorkomt op varkensbedrijven. Een echte remedie om de ziekte uit te roeien is er niet. Het is zaak voor de varkenshouders ermee te leren leven en besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Vaccinatie tegen de Lawsonia-bacterie die de ziekte veroorzaakt, kan ook soelaas bieden. Dat is de strekking van de voordracht die Martijn Steenaert van Boehringer Ingelheim woensdagmiddag hield in Markelo tijdens een studiemiddag over darmgezondheid, georganiseerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De besmetting met de bacterie loopt via de mest. Risicofactoren zijn het mengen van dieren, knaagdieren en ook de mens die van hok tot hok loopt en zo mest overbrengt met daarin mogelijk de ziektekiem. Varkens kunnen een acute vorm van PIA hebben. De grootste risicomomenten zijn spenen en bij opleg op het vleesvarkensbedrijf, als dieren worden gemengd. Ook subklinische infecties komen voor en ook is het mogelijk dat varkens ogenschijnlijk gezond zijn en toch niet optimaal presteren als gevolg van een onzichtbare vorm van de ziekte.

De Lawsonia-bacterie werd tot 2011 meestal onder controle gehouden door toediening van de antibiotica tylosine, tetracycline en doxycycline. De twee laatste antibiotica werden meestal gebruikt voor luchtweginfecties, maar hadden ook effect op de Lawsonia-bacterie. Met de aanscherpingen in het antibioticabeleid worden deze middelen veel minder gebruikt en komen PIA-infecties veel meer naar voren.

Beheer
WP Admin