Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Meer klauwproblemen bij hittestress

In het derde kwartaal neemt het aantal gevallen wittelijndeftect toe. Dit blijkt uit een analyse van de gegevens uit Digiklauw door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De toename van wittelijndefect kan veroorzaakt worden door hittestress. Bij temperaturen boven de 21 graden hebben koeien al last van de warmte. Normaal reguliert een koe haar lichaamstemperatuur door te zweten en te hijgen. Bij hittestress is dat onvoldoende en gaat een koe minder bewegen en minder voer opnemen. Minder bewegen betekent niet direct meer liggen, vaak blijven ze op een plek staan wat extra druk op de klauwen veroorzaakt.

Smaak ruwvoer gaat achteruit

Het mindere vreten vertaalt zich vooral in een mindere opname van ruwvoer. Vertering van structuurrijk voer vraagt veel arbeid waarbij de koe meer warmte produceert. Bijkomend nadeel van warm weer is dat de smaak van het ruwvoer achteruit gaat waardoor koeien nog minder vreten. De mindere ruwvoeropname heeft direct invloed op de penswerking en daarmee ook op de biotineproductie. Een lagere biotineproductie verhoogt het risisco op de ontwikkeling van wittelijnproblemen.

Beheer
WP Admin