<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Meer EU-lidstaten voor inzet crisisreserve

Steeds meer Europese lidstaten willen de crisisreserve van €440 miljoen in de Europese landbouwbegroting gebruiken om de problemen in de zuivel, varkenssector en de groente- en fruitsectoren aan te pakken.

Voor het eerst heeft de Duitse landbouwminister Christian Schmidt zich achter het openstellen van de crisisreserve gesteld. Als de crisisreserve wordt aangewend, gaat dat ten koste van de directe betalingen aan de Europese boeren. De crisisreserve wordt aangehouden door een klein percentage van de directe betalingen achter te houden.

Marktsituatie besproken, geen concrete maatregelen

De Europese landbouwministers hebben dinsdag 17 mei opnieuw de marktsituatie in verschillende sectoren besproken, zonder concrete maatregelen af te spreken. De marktsituatie komt opnieuw aan de orde tijdens de vergadering van landbouwministers, eind juni. Dan komen mogelijk ook nieuwe voorstellen van de Europese Commissie op tafel.

Maar klein deel steunpakket september uitgegeven

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan zegt dat hij geen mogelijkheden ziet om meer geld beschikbaar te krijgen voor de Europese landbouwbegroting. Daarbij verwijst hij keer op keer naar het steunpakket dat in september vorig jaar is ingezet, waarvan een groot deel tot op heden niet door de lidstaten is uitgegeven.

Zuivelproductie vrijwillig beperken

In maart dit jaar zijn aanvullende maatregelen genomen, die het onder meer mogelijk maken de zuivelproductie vrijwillig te beperken. Tot nu toe hebben zuivelcoöperaties of groepen zuivelondernemers geen concrete plannen in die richting gemaakt, ook al is de situatie in de zuivel allerminst verbeterd.

Hogan noemde Nederland, Duitsland, Denemarken en Ierland landen die een belangrijke bijdrage leveren aan de toegenomen zuivelproductie in de Europese Unie. “Weliswaar is de export toegenomen, maar dat heeft de marktsituatie in de Europese Unie niet genoeg verlichting gegeven”, aldus Hogan.

Beheer
WP Admin