Clemens Tönnies voorafgaand aan de paneldiscussie tijdens de jaarvergadering van de ISN in Osnabrück. - Foto: Kees van Dooren VarkensNieuws

Marktleider Tönnies pleit voor stabielere varkensprijs

Tijdens de jaarvergadering van belangenbehartiger ISN ging het veel over de varkensprijs. Clemens Tönnies: “Ik wil niet meer dat de varkensprijs naar € 1,70 per kilo zakt.”

“Dit is voor het eerst dat in een periode met hoge opbrengstprijzen de varkenshouders toch onzeker zijn over hun toekomst.” Dit zei Clemens Tönnies van de Duitse marktleider Tönnies Fleisch tijdens de jaarbijeenkomst van belangenbehartiger voor de varkenshouderij, ISN. Samen met directielid Michael Schulze Kalthoff van branchegenoot Westfleisch nam Tönnies deel aan de podiumdiscussie. Ook de Westfleisch-directeur bespeurt veel onzekerheid onder varkenshouders.

Het ontbreekt de boeren aan duidelijkheid. De regering in Berlijn bedenkt van alles op gebied van dierenwelzijn- en milieuwetgeving, maar er wordt niet gerept over de uitvoering en betaling van alle kostprijsverhogende maatregelen.

Niet ik, maar experts moeten die langetermijnprijs bepalen. Met een open calculatie

Clemens Tönnies

Tönnies: varkensprijs twee keer per jaar wijzigen

Om aan de inkomenskant iets te doen, pleit Tönnies voor een stabiele varkensprijs, die hooguit tweemaal per jaar wijzigt. Tönnies: “Niet ik, maar experts moeten die langetermijnprijs bepalen. Met een open calculatie. Onze afnemers van vlees willen ook voorspelbare prijzen. We zijn met veehandelsbedrijven en producentenorganisaties in gesprek om aan onze inkoopzijde tot vastere prijzen te komen. Ik wil niet meer dat de varkensprijs naar € 1,70 per kilo zakt. Maar ook niet dat die stijgt naar € 2,50 per kilo. We moeten het niet overdrijven, want dan is varkensvlees alleen nog voor de rijken beschikbaar.”

Schulze Kalthoff benadrukt ook dat varkensvlees voor iedereen betaalbaar moet blijven en pleit tegelijk voor vraaggestuurde ketens. Hij heeft hoge verwachtingen van het Duitse 5D-label, dat aangeeft dat het varken in Duitsland is opgegroeid en geslacht. Tönnies noemt het label zelfs de levensverzekering van de varkensketen. Het liefst zouden de beide mannen zien dat op al het Duitse vlees een label komt dat de herkomst aangeeft. Vlees wordt dan minder inwisselbaar. Eindafnemers zijn immers gevoelig voor goedkoop buitenlands vlees.

ISN: meer dierenwelzijn heeft een meerprijs

Volgens beide sprekers moet de varkenssector nadrukkelijk vertellen dat het veel doet op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Er wordt veel laster over de sector uitgestrooid. Volgens Tönnies moeten de verwijten stoppen dat voor iedere schnitzel een boom is gekapt. Een sectororganisatie voor de communicatie wordt gezien als ideaal.

ISN-voorzitter Heinrich Dierkes nam ook deel aan de discussie. Hij vindt dat varkenshouders die voor een programma met meer dierenwelzijn kiezen, moeten kunnen rekenen op een meerprijs voor bepaalde termijn. Hij kan daarmee op instemming van de slachterijen rekenen. Die verwachten over enkele jaren aanzienlijk meer varkensvlees dan nu met een plus op dierenwelzijn.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Beheer
WP Admin