In het Zuiden en Oosten is de eerste mais begin september gehakseld, zoals op dit perceel in Harskamp (Gld.). Pas later in de maand komt de oogst goed op gang. Ondanks de late start zijn de opbrengsten en de kwaliteit over het algemeen goed. Prijzen snijmais op hoog niveau. - Foto: Koos Groenewold RundveeMarktanalyse

Prijzen snijmais blijven hoog

Prijzen snijmais liggen op een vergelijkbaar hoog niveau als vorig jaar met zoals altijd verschillen tussen percelen en regio’s. Ondanks de trage start van het seizoen zijn de opbrengsten gemiddeld goed.

Het maisjaar 2023 gaat de boeken in als traag gestart, maar met goede groeiomstandigheden. In de eerste helft van september zijn de eerste percelen snijmais in het Zuiden en Oosten geoogst met een versnelling in de tweede helft van de maand. Waar vorig jaar het seizoen twee tot drie weken voorliep op een normaal jaar is daar dit jaar geen sprake van.

Bekijk video van 4 september: Eerste mais 2023 gehakseld

Mais: gemiddeld tot bovengemiddelde opbrengst

Maisdeskundigen verwachten een gemiddelde tot lokaal bovengemiddelde opbrengst met een goede kwaliteit kolf. Dat betekent (op zandgrond) zo’n 16 tot 18 ton droge stof per hectare, maar ook uitschieters tot dik boven de 20 ton per hectare. Op zware grond zijn er ook percelen met fors lagere opbrengsten. Op de late percelen is de kolf wat lichter dan gewenst, maar over het algemeen is de verhouding mais/kolf beter dan vorig jaar. Een voederwaarde van 400 gram zetmeel is volgens experts op betere percelen haalbaar.

Zaaitijdstip bepaalt dit jaar opbrengst mais

De verschillen in groei en opbrengst tussen percelen zijn groot, maar niet zo extreem als vorig jaar. Toen was het vooral mais op de droge zandgronden in het Oosten en Zuiden als gevolg van droogte fors achterbleef. Daarbij was het verschil tussen wel en niet beregende mais goed te zien. Dit jaar maakt vooral het zaaitijdstip en regionale verschillen in de hoeveelheid water die is gevallen het verschil in opbrengsten en kolfkwaliteit.

Een zorgpunt is of de late percelen voldoende kunnen afrijpen, met name in het noorden van het land, of percelen die erg laat zijn gezaaid. Die mais moet geen vorst of najaarsstorm voor de kiezen krijgen en nog voldoende uren zon om als goed product in de kuil te eindigen. Het verloop van de nazomer is dus erg bepalend. Een deel van de mais zal waarschijnlijk niet voor 1 oktober voldoende rijp zijn, wat een probleem is als niet voor onderzaai is gekozen.

Lees verder onder de grafiek

Een prijsindicatie voor gemiddelde snijmais op stam is dit jaar € 2.400 per hectare. Dat is bij een opbrengst van 40 tot 45 ton per hectare. Daarmee ligt de prijs rond het niveau van vorig jaar, maar is veel meer geld dan de jaren ervoor.

Ruwvoerpositie beter, meer over prijzen snijmais gesproken

Met het op gang komen van de oogst wordt ook meer over prijzen gesproken. Bij het bepalen van een reële marktprijs voor snijmais tellen niet alleen de opbrengsten per hectare. Op veel bedrijven is ruwvoerpositie beter dan vorig jaar tijdens de aanvang van het snijmaisseizoen.

Een van de belangrijkste indicatoren voor de prijzen voor de grote oogst begint, is de notering van de Snijmaiskern uit Markelo. Op basis van aanbod en marktontwikkeling bepalen de ongeveer vijftig kopers en verkopers gezamenlijk een 100-puntenprijs. In de calculatie worden ook actuele prijzen van andere grondstoffen meegewogen. De range is 0 tot 140 punten.

De taxateurs van snijmaiskern in Markelo bepalen een 100-puntenprijs van € 1.925 per hectare. De beste mais (140 punten) moet dan krap € 2.700 per hectare opbrengen.

Grotere voorraden mais

Dit jaar is de prijs (op stam) vastgesteld op € 1.925 per hectare exclusief btw; dat is € 25 per hectare minder dan vorig jaar. Redenen zijn onder andere meer mais, grotere voorraden en een lagere melkprijs dan vorig jaar. Deze prijs betekent dat de beste percelen (met 140 punten) een prijs hebben van bijna € 2.700 per hectare. Volgens de voorzitter is de 100-puntenprijs goed voor koper en verkoper, dit rekening houdend met onder andere de prijzen voor andere grondstoffen en de lagere melkprijs. Per procent droge stof ligt de prijs net wat lager, maar wordt gecompenseerd door gemiddeld wat meer tonnen van een hectare.

Bekijk video Mais hakselen en inkuilen bij Melkveebedrijf Menkhorst

Regionaal verschuivingen prijzen snijmais

Op basis van deze en andere marktsignalen is een grove indicatie voor gemiddelde maispercelen een prijs op stam van € 2.300 tot € 2.500 per hectare, dus € 2.400 gemiddeld. Dat is voor mais met een opbrengst van 40 tot 45 ton per hectare en 35% droge stof. De betere percelen en/of mais in regio’s met weinig aanbod kunnen honderden euro’s per hectare meer opbrengen, andersom natuurlijk ook. In de markt gaan daardoor prijzen rond van minder dan € 2.000 tot zelfs € 3.000 per hectare, waarbij de hoogste prijzen in het Zuiden worden genoemd.

Het is bij rondzingende op stam-prijzen goed kijken of er geen achterliggende afspraken zijn zoals over mestplaatsing. Voor mais franco boerderij geleverd worden deze weken prijzen tussen de € 80 en € 85 per ton genoemd. Dat is voor gemiddelde mais € 2,35 per % droge stof.

De prijzen van kuilmais zijn medebepalend voor het prijsniveau voor de snijmais. De laatste weken kost die € 105 per ton geleverd, dat is meer dan de jaren ervoor.

Ingekuilde mais

Dat prijzen dit jaar en vorig jaar relatief hoog zijn, heeft ook met de gestegen kosten en prijzen voor andere grondstoffen te maken. Zo wordt voor ingekuilde snijmais al maanden boven het niveau van vorige jaren betaald en de laatste weken nog ruim € 100 per ton. Voor een product als mais geldt wel dat regionale vraag en aanbod voor andere prijsniveaus kunnen zorgen. Zo kan het voorkomen dat in gebieden met weinig toppercelen matige snijmais toch goed aan de prijs is, en andersom.

Het areaal snijmais is al jaren aan het dalen. Vooral regionaal kan dat consequenties hebben voor vraag en aanbod en daarmee de prijsvorming.

Reacties

    1. Voor 3500 euro kun je 20 t maisgraan voor kopen. Liever 20 t maisgraan dan 20 t ds snijmais.

  1. Hier in noordwest frankrijk is de prijs voor gedroogd maisgraan 186 euro per ton. Trek je daar 30 euro droogkosten van af en je hebt dan nog maar 156 euro. Bij 8 t droge mais per ha en de dorskosten hou je per ha niet veel over. Verkopen op stam is altijd gunstiger. Of nog beter: opvoeren aan eigen vee.

Beheer
WP Admin