Op dit moment heeft Rendac het exclusieve recht en de plicht om overal in Nederland kadavers tijdig op te halen, te transporten en te verwerken. Het contract dat de overheid hiervoor heeft gesloten, loopt in 2027 af. - Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

Markt voor kadaververwerking wordt mogelijk herzien

De markt voor het transport en de verwerking van kadavers wordt mogelijk veranderd. Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Piet Adema.

De markt voor transport en verwerking van de risicovollere kadavers is gereguleerd. Op dit moment heeft Rendac het exclusieve recht en de plicht om overal in Nederland kadavers tijdig op te halen, te transporten en te verwerken. Het contract dat de overheid hiervoor heeft gesloten, loopt in 2027 af. Dit biedt mogelijkheden om de werkwijze aan te passen. In 2020 werd duidelijk dat ook andere partijen belangstelling hebben voor de kadaververwering.

WUR heeft onderzocht hoe het huidige systeem aangepast kan worden. Dat zou kunnen door Nederland in werkgebieden in te delen. En per werkgebied een partij aan te wijzen of toe te wijzen na aanbesteden. Ook het opsplitsen van de aan- of toewijzing van de taak per werkgebied naar stromen van zogenoemde categorie 1- en categorie 2-kadavermaterialen is een optie.

De scheiding van categorie 1- (dode runderen en schapen) en categorie 2- (waaronder gestorven varkens en pluimvee) kadavermateriaal biedt volgens het onderzoek kansen voor kostenbesparingen en een hoogwaardigere verwaarding van kadavers. Meerdere landen, waaronder Denemarken en Duitsland, doen dit al jaren. Deze werkwijze kan echter wel leiden tot duurder en minder efficiënt inzameltransport.

Behoud huidige werkwijze is optie

In het onderzoek van WUR wordt ook de mogelijkheid genoemd om de verwerkingscapaciteit voor de bestrijding van dierziekten los te organiseren van de reguliere kadaververwerking. Behoud van de werkwijze zoals het nu is, is daarbij zeker ook een optie. Sectorvertegenwoordigers zijn tevreden over het huidige systeem, met daarbij een goede service en gelijke starttarieven in het hele land. Wel is er kritiek over de transparantie van de kosten die Rendac rekent.

De komende tijd zal een marktonderzoek plaatsvinden om te kijken of andere partijen belangstelling hebben voor het verwerken van kadavers. Gekeken wordt dan naar de mogelijkheid om Nederland op te delen in werkgebieden of het onderscheiden van categorie 1- en 2-kadavermateriaal. Afhankelijk daarvan zal Adema in het najaar een besluit nemen over de inrichting van het destructiebestel per 1 januari 2027.

Lees ook: Rendac kan extra aanbod kadavers door blauwtong niet aan

Beheer
WP Admin