Partner
Het maisseizoen van 2022 was uitzonderlijk droog. Wat kunt u doen om gezonde mais te telen tijdens langdurige perioden van droogte? RundveePartner

Maisteelt tijdens droogte van 2022: 4 lessen uit de praktijk

Hoe zorgt u tijdens droogte voor de teelt van gezonde mais? In dit artikel 4 lessen uit het voorbije droge seizoen.

Het maisseizoen van 2022 was uitzonderlijk droog. Vooral Oost-Nederland en Zuid-Nederland hadden hier last van. Het jaar 2022 staat daarin niet op zichzelf – van de laatste 5 jaar waren er 4 droog. De kans op droogte lijkt in Nederland steeds groter te worden. En daarmee ook de noodzaak voor boeren om hierop in te spelen, bijvoorbeeld met beregening. Maar beregening is niet voor iedere boer een optie.

Hieronder zetten we lessen uit het afgelopen seizoen op een rij, waarmee u ook tijdens perioden van droogte gezonde mais teelt.

Les 1: zoek alternatieven voor beregening

In Nederland staat verreweg de meeste mais op zandgrond. Anders dan kleigrond verdroogt deze ondergrond over het algemeen redelijk snel. Als maisteler met droogtegevoelige percelen denkt u natuurlijk als eerste aan beregenen. De praktijk wees ook in 2022 uit dat de mais van beregende percelen goed opbracht. Maar niet ieder perceel ligt in de buurt van water, of soms zit het oppervlaktewater simpelweg te diep. Oscar Koppelman, adviseur van Pioneer, adviseert daarom alternatieven te zoeken voor beregening.

“U kunt bijvoorbeeld zorgen dat de organische stof omhoog gaat door compost te gebruiken. Wanneer u mais oogst, oogst u alle bovengrondse biomassa. Daardoor brengt de mais zelf weinig organische stof in de bodem. Met compost kunt u dit verlies opvangen, en het organische stofgehalte op peil houden of zelfs verhogen.”

Les 2: pas uw maisrassenkeuze aan op de actualiteit

“Daarnaast zijn er ook meer structurele oplossingen. Een belangrijke die u zelf in de hand heeft is de maisrassenkeuze. Ga op zoek naar het meest geschikte ras voor uw regio, grondsoort en gebruiksdoel. Waar het ene maisras zonder beregening snel minder presteert op een zandbodem, toont het andere zich een stuk beter bestand tegen de droogte. Dit zagen we terug in de praktijk. We hebben jaarlijks maisproefvelden op meer dan 40 locaties verspreid over de Benelux. Hierdoor kunnen we gemakkelijk trends vaststellen.”

P8255 blijft vitaal

“Eén van de maisrassen die eruit sprong tijdens het droge jaar 2022 is P8255. We zagen op onze proefvelden in heel de Benelux, maar zelfs nog meer bij de boer zelf, dat dit maisras langer zijn vitaliteit behoudt. P8255 wordt aanbevolen voor verschillende grondsoorten. Dankzij de grote stabiliteit die het ras toont in verschillende groeiomstandigheden kunnen we het met recht een breed inzetbaar, vitaal gewas noemen.”

Onderstaande video is begin september opgenomen in Bentelo en Oosteind. Op de beelden kunt u zien dat de P8255 met name boven de kolf mooi groen bleef – dit ondanks de droogte.

3. Zorg voor optimale benutting voedingsstoffen en water

Wanneer u de maisplanten dunner zaait, staan er minder planten op uw perceel. Daardoor kunnen de planten die er wél staan optimaal genieten van de beschikbare voedingsstoffen, licht en water. Koppelman: “Uit ervaring weten we dat Dent-rassen goed presteren in warme en droge omstandigheden. We adviseren dan ook om P8255, dat een Dent-ras is, dunner te zaaien. Met ongeveer 85.000 zaden per hectare. Zo komen er meer voedingsstoffen en water beschikbaar per plant. Bijkomend voordeel is dat planten bij een lagere plantdichtheid legervaster zijn en minder gevoelig voor ziektes zoals builenbrand en fusarium.”

4. Kies mais die ook bij dunner zaaien blijft leveren

“De reden dat Dent-maisrassen goed presteren bij droogte, is dat zij een grotere ‘EarFlex’ hebben. EarFlex is het vermogen van een maisplant om, afhankelijk van de groeiomstandigheden, een grotere of kleinere kolf te vormen. Hierdoor kan de mais dunner gezaaid worden, zonder dat dit opbrengst kost.”

Op de foto ziet u links een Dent-mairas gezaaid op verschillende dichtheden. De kolf vertoont duidelijk een grote EarFlex dan de Flint-maiskolf rechts.
Op de foto ziet u links een Dent-mairas gezaaid op verschillende dichtheden. De kolf vertoont duidelijk een grote EarFlex dan de Flint-maiskolf rechts.

“In goede groeiomstandigheden vertoont de kolf namelijk meer rijen rond de spil (dikte van de kolf) en/of meer korrels langs de spil (lengte van de kolf). De kolf gaat het verschil in dikte en/of lengte compenseren, waardoor je zwaardere en grotere kolven krijgt. Hiermee wordt het verlies in het aantal planten, doordat het ras dunner gezaaid is, gecompenseerd met dikkere kolven. De meeste voederwaarde komt uit de kolf, dus je VEM en zetmeel zullen stijgen. Rassen met weinig Earflex zijn niet in staat om op deze manier te compenseren en moeten dus dikker gezaaid worden, op bijvoorbeeld 95.000 zaden per hectare.”

Meer informatie

Vragen over de maisteelt en maisrassenkeuze tijdens droge seizoenen? Lees dan onze maiscatalogus 2023, of neem contact op met:
Noord- en Oost-Nederland
Oscar Koppelman
oscar.koppelman@corteva.com

Zuid- en West-Nederland
Arjan Geerets
arjan.geerets@corteva.com

Beheer
WP Admin