AlgemeenAchtergrond

’Maak fosfaat geschikt voor hergebruik’

Wageningen – In Nederland gaat veel fosfaat verloren, terwijl er wereldwijd schaarste dreigt te ontstaan aan deze stof, die een belangrijk en waardevol bestanddeel is van kunstmest. Dit blijkt uit een studie van het Nutriënten Management Instituut in opdracht van Agentschap NL.

Veel fosfaat blijft achter in as na verbranding van zuiveringsslib of van biomassa en na verbranding van mest voor het opwekken van duurzame energie. De verbrandingsgassen worden voor een deel gestort en voor een deel verwerkt in bouwmaterialen.

De verbrandingsgassen zijn niet in te zetten als meststof, omdat ze een hoog gehalte aan zware metalen hebben, maar door bewerkingen kan dat probleem technisch worden opgelost. Zo kan een hoeveelheid fosfaat worden teruggewonnen die gelijk is aan 70 procent van de fosfaat in kunstmest die Nederland importeert.

Volgens wetenschappers dreigt een schaarste aan fosfaat in de wereld. De voorraden van winbare fosfaaterts zijn hoofdzakelijk te vinden in Marokko en China. Het grootste deel wordt gebruikt voor kunstmest. Schattingen van de periode waarin de hoeveelheid fosfaaterts zal zijn uitgeput, variëren van vijftig jaar tot vierhonderd jaar.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin