LTO Noord: harde klap voor intensieve veehouderij AlgemeenNieuws

LTO Noord: harde klap voor intensieve veehouderij

LTO Noord noemt het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de intensieve veehouderij in Groningen verder aan banden te leggen onzorgvuldig en ondoordacht en voorziet grote gevolgen voor de bedrijfstak.

In de conceptplannen voor een nieuwe omgevingsverordening lijkt geen ruimte voor uitbreiding of een nieuwe vestiging van intensieve veehouderij in Groningen. In het concept wordt de groei van de intensieve veehouderij volledig op slot gezet.

Dit geldt niet voor de biologische varkens- en pluimveehouderij en het Freiland systeem. Zij vallen niet onder de definitie van de intensieve veehouderij, vanwege de vrije uitloop. De nieuwe omgevingsverordening tot en met 2020 wordt in juni 2016 definitief vastgesteld.

Meerdere interpretaties

Het concept is opgesteld op basis van het collegeakkoord van april 2015, waarin wordt gesproken over het ‘in stand houden van de huidige situatie’ wat betreft intensieve veehouderij. Juist deze zin lijkt vatbaar voor meerdere interpretaties. GS vertaalt dit in een volledige stilstand van de intensieve bedrijven op het niveau zoals het nu is. LTO Noord leest in het collegeakkoord juist dat de huidige situatie wordt vastgehouden, inclusief de huidige beperkte uitbreidingsmogelijkheden. In de huidige situatie is nieuwvestiging ook niet mogelijk, maar ligt een kleine 90 bedrijven in een gebied waar beperkte uitbreiding nog mogelijk is. Deze mogelijkheid vervalt als het conceptplan ongewijzigd wordt aangenomen.

Ontwikkelingsruimte bij verduurzaming

Naar aanleiding van de discussie heeft Provinciale Staten in december een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten opdraagt om in samenspraak met de landbouwsector en de natuur-en milieuorganisaties te komen tot een regeling om ontwikkelingsruimte te bieden bij verduurzaming van de intensieve veehouderij. Het college moet dit doen voordat de Omgevingsvisie en –verordening definitief worden vastgesteld.

Beheer
WP Admin