2.471 LTO-leden gaven hun mening over het stikstofrapport 'Wat wel kan' van gespreksleider Johan Remkes. - Foto: Martijn ter Horst en cover rapport 'Wat wel kan', bewerking Misset AlgemeenNieuws

LTO-leden: 5,5 voor rapport Remkes, wel zorgen over uitvoering

Leden van LTO Nederland geven het stikstofrapport van Johan Remkes een twijfelachtige 5,5, maar hebben wel wantrouwen in het vervolg dat het kabinet eraan gaat geven.

Dat blijkt uit de ledenconsultatie, waarin 2.471 LTO-leden hun mening over het rapport gaven. Aan de maatregelen die Remkes voorstelt, geven LTO-leden gemiddeld een 5,8.

Voorzitter Sjaak van der Tak vindt dat de krappe voldoende meevalt. “Je moet dit cijfer wel zien in het licht van de afgelopen jaren met zwalkend beleid van de overheid, dat tot veel onzekerheid op het boerenerf en tot veel protesten heeft geleid.” Van der Tak begrijpt de terughoudendheid bij boeren heel goed. “Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis van onze boeren en tuinders weg te nemen. Wantrouwen is niet met een advies weg te nemen, het vergt duidelijke positieve stappen”, aldus de LTO-voorzitter.

Leden LTO verdeeld over aanpak piekbelasters

LTO legde een reeks maatregelen uit het rapport van Remkes ter beoordeling voor aan de leden. Over de maatregelen om de uitstoot van de piekbelasters binnen een jaar te reduceren, werd het meest verschillend gedacht. Bedrijven die verwachten een piekbelaster te zijn, gaven een dikke onvoldoende; de andere bedrijven geven het voorstel een krappe voldoende.

Onteigening is niet de route

Opvallend is dat de helft van de ondervraagden aangeeft niet te weten of ze een piekbelaster zijn. LTO vertaalt de uitslag van de enquête in een oproep aan het kabinet dat bij de aanpak van piekbelasters vooral goed moet worden gekeken naar de mogelijkheden om te verplaatsen, te innoveren of via een goede uitkoopregeling te stoppen. “Hoofdpunt is wel dat het vrijwillig moet. Onteigening is niet de route”, benadrukt Van der Tak.

Boeren staan achter het voorstel van Remkes om niet alleen op stikstof te focussen, maar maatregelen breder te benaderen dan enkel juridisch of ecologisch. Hiervoor geven de ondervraagden een 6,7.

Boeren tegen grondbank

Remkes adviseert in zijn voorstel om een grondbank in te stellen om boeren te kunnen ondersteunen bij het extensiveren en verplaatsen van bedrijven. Op deze manier kan de overheid grond uitgeven aan boeren, eventueel na afwaardering. Boeren zien dit niet zitten. Ze geven een 4,8 voor het voorstel. Van der Tak: “Grond is van levensbelang voor een boer. Het is vaak al generatie op generatie in een familie. Om dat zomaar in een bank te gaan zetten, zien boeren niet zo zitten.” Veel gehoorde reactie is dat de overheid zich niet met de grondmarkt moet bemoeien en dat het praktisch niet haalbaar is.

Landbouwakkoord krijgt net een voldoende van LTO-leden

Aan het voorstel om tot een landbouwakkoord te komen, geven LTO’ers een 6,2. LTO concludeert hieruit dat leden voorzichtig voor het vormen van een dergelijk akkoord zijn. Van der Tak zegt mede op basis daarvan bereid te zijn aan tafel te gaan. Hij voegt er wel nadrukkelijk een voorwaarde aan toe: het kabinet moet bereid zijn de problematiek integraal aan te pakken en het kabinet moet boeren ‘lucht’ kunnen bieden bij het omschakelen. Er moet nadrukkelijk oog zijn voor het verdienvermogen en de twee ijkmomenten worden opgenomen in de wet.

LTO is geen verlengstuk van het ministerie

Ook wil Van der Tak ruimte voor gesprek. “Het moet niet zo zijn dat de pap al gestort is en wij alleen een uitvoeringsorganisatie mogen zijn”, vindt Van der Tak. Hij voegt eraan toe dat LTO vroeger wel eens werd gezien als verlengstuk van het ministerie. “Dat zijn we niet. We hebben duidelijke opvattingen”, zegt Van der Tak. Of andere partijen ook aan tafel komen, is de verantwoordelijkheid van de andere partijen, vindt de LTO-voorman. De landbouworganisaties hebben volgens Van der Tak bijna dagelijks contact.

Stikstofkaart en zonering

Boeren blijken de aangekondigde zonering te zien als een nieuwe stikstofkaart en zijn daar zeer sceptisch over. Ze geven het voorstel een 4,6. Van der Tak wijst erop dat de zonering niet van bovenaf opgelegd moet worden, maar van onderop in de regio, in overleg met partijen moet worden gemaakt.

Het kabinet komt vrijdag met een reactie op het stikstofrapport van Remkes. LTO overhandigt de uitkomst van de consultatie voor die tijd aan het kabinet, in de hoop dat er oog voor is bij de besluitvorming.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

Beheer
WP Admin