Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

LTO en Agractie: stikstofbeleid met KDW is onwerkbaar

De aanscherping van de stikstofnormen zijn voor boerenorganisaties het bewijs dat een stikstofbeleid op basis van de Kritische Depositie Waarde (KDW) niet werkbaar is. De organisaties pleiten voor beleid waarin niet modellen, maar de feitelijke kwaliteit van de natuur centraal staat. “We moeten toe naar nieuw natuurbeleid dat óók de land- en tuinbouw perspectief, houvast en duidelijkheid biedt”, aldus LTO.

Door de actualisatie van de kritische depositiewaarde zal de stikstofuitstoot verder omlaag moeten om de natuurdoelen te halen. LTO verwacht dat dit tot nog complexere en ingrijpendere maatregelen zal leiden. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat er nu opnieuw onzekerheid ontstaat voor alle boeren die bereid zijn om stappen te zetten.

“Van dit doorgeschoten, op modellen gebaseerde, beleid wordt iedereen de dupe. Voor PAS-melders en interimmers, die buiten hun schuld om geen vergunning hebben, wordt het nog moeilijker om zicht te krijgen op legalisatie. En voor woningbouw, de energietransitie en andere economische sectoren zal het nog langer duren voor er duidelijkheid komt over vergunningen”, aldus Van der Tak.

Fel tegen bijstellende modellen

LTO is fel tegen beleid dat gebaseerd is op doelen en modellen die voortdurend worden bijgesteld en aangepast. “Het kan niet zo zijn dat Nederland haar landbouw-, stikstof- en natuurbeleid compleet op de schop moet gooien vanwege een beleidsaanpassing in België en de weerberichten in de laatste jaren”, vindt de organisatie. LTO pleit voor beleid dat gebaseerd is op de werkelijke uitstoot op bedrijfsniveau.

Agractie vindt dat een focus op stikstof in Nederland tot stilstand leidt en niets oplevert voor de natuur. De organisatie maakt zich ook grote zorgen over de legalisatie van PAS-melders. Agractie wijst erop dat de werkgroep KDW, met vertegenwoordigers vanuit de sector, overheid en wetenschap, een voorstel heeft gedaan voor een alternatief voor de KDW om de bescherming van de natuur te borgen.

“De eerste aanbevelingen vanuit de werkgroep zijn voor het reces aan de minister gerapporteerd en met haar besproken en vermelden dat het initiatief kansrijk is. Zonder grondige aanpassing van het natuurbeleid zal Nederland tot in lengte van jaren niet van het slot gaan. t zal desastreus uitpakken voor de economie en de agrarische sector”, aldus voorman Bart Kemp van Agractie.

FDF noemt KDW’s onbetrouwbaar

Farmers Defence Force (FDF) vindt het “beschamend en eenzijdig” dat het demissionair kabinet de stikstofnormen de komende jaren wil aanscherpen op basis van de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW). “Er wordt totaal niet gemeld wat er allemaal mis is met die KDW‘s. We kunnen daar zonder enige twijfel over zeggen dat ze onbetrouwbaar zijn”, stelt Sieta van Keimpema van de boerenorganisatie.

Farmers Defence Force was altijd al kritisch over de KDW. “Er liggen van zeer veel wetenschappers rapporten die allereerst de ongeschiktheid van de KDW’s aantonen maar ook van de idiote Nederlandse invulling van de Habitatrichtlijn in wetgeving, waardoor Nederland al jaren onnodig op slot zit”, aldus het FDF-bestuur.

Van der Wal: KDW niet ideaal

Stikstofminister Van der Wal erkent dat de KDW niet ideaal is om de natuur te beschermen. Een werkgroep met overheid, sectorpartijen en wetenschappers werken daarom aan een alternatief. Ook in de initiatiefnota van BBB en Ja21 pleitten de partijen al voor het schrappen van de KDW.

CDA-er Derk Boswijk ziet de aanscherping van de KDW ook als reden voor aanpassing naar beleid gebaseerd op uitstoot en niet op depositie. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet ziet de aanpassing van de normen als bewijs dat de natuur beter beschermd moet worden. De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag over stikstof en natuur.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. ik begrijp het niet goed dat stikstof hier binnen de landgrens blijf terwijl er vorige week gewaarschuwd werd dat er rook en smog van de bos branden in canada hier in nederland komt. en dan weer sahara zand volgens mij gaat de stikstof ook over de wereld

Beheer
WP Admin