Partner
Melkveebedrijf Zijp in Westbeemster (N.-H.). - Foto: NVM RundveePartner

Lokale agrarische gebiedsontwikkeling in de Beemster

Precies honderd jaar boerde familie Zijp aan de Nekkerweg 22 in Middenbeemster. De wens om uit te breiden bleek niet zo eenvoudig te realiseren. Toen er een paar kilometer verderop een boerderij met 90 hectare grond te koop kwam, sloeg Zijp de handen ineen met de buurbedrijven.

Familie Zijp heeft koeien en schapen en levert melk aan onder meer Beemsterkaas. De veehouderij is in handen van broers Henk en Ton en bedrijfsopvolger Rick Zijp, de zoon van Ton. “We willen dat Rick ook voor de lange termijn een toekomst heeft in het bedrijf, maar een nieuwe stal hier was een hele investering op een niet-ideale plek”, zegt Ton Zijp.

Dichtbij de Nekkerweg 22 kon de familie niet aan extra grond komen. Aan de ene kant werden ze begrensd door de N244, aan de andere kant door twee grote melkveebedrijven die ook eerder naar uitbreiding keken dan dat ze grond zouden willen afstaan. “Gelijktijdig met de overweging om een nieuwe ligboxstal te bouwen, kwam een mooi melkveebedrijf aan de Jisperweg 130 in Westbeemster te koop”, zegt NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Nico Hoedjes van H3 Landelijk Vastgoed. Struikelblok was echter de prijs. Aanvankelijk leek het een veel te grote stap om dit bedrijf te kopen. Maar Hoedjes en Zijp verzonnen een plan.


Tekst gaat verder onder de foto‘s.

  • Het nieuwe bedrijf van Melkveehouderij Zijp aan de Jisperweg in Westbeemster (N.-H.). - Foto's: NVM

    Het nieuwe bedrijf van Melkveehouderij Zijp aan de Jisperweg in Westbeemster (N.-H.). – Foto’s: NVM

  • In de stal van familie Zijp staat NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Nico Hoedjes met van links naar rechts zijn klanten Henk, Ton en Rick Zijp.

    In de stal van familie Zijp staat NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Nico Hoedjes met van links naar rechts zijn klanten Henk, Ton en Rick Zijp.

Open kaart spelen met buurbedrijven

Ze overlegden met beide buurbedrijven die bereid waren om 50 hectare grond rondom de Nekkerweg 22 te kopen. “Daarvoor hebben we met zijn drieën volledig open kaart gespeeld”, zegt Zijp. “Als je allemaal wilt, dan kan er opeens heel veel. Maar het was ook spannend. Als iemand zijn mond voorbij zou praten, waren er vast genoeg andere kapers op de kust. Dit is gerealiseerd in een tijd waarin fosfaatrechten behoorlijk in waarde fluctueerden. We hebben de transactie in een kavelruil laten opnemen, waarin totaal zo’n 147 hectare is betrokken geraakt.”

Emotionele band met locatie

Met het bedrag waarvoor de buren de grond kochten, plus de bespaarde investering op de oude locatie, kon familie Zijp het bedrijf op Jisperweg 130 in juni 2018 kopen. Broers Henk en Ton wonen nog aan de Nekkerweg en delen een erf met 4 hectare grond. “We wonen hier al 54 jaar, dan heb je toch een emotionele band met deze plek. Daarom is de verhuizing van dit bedrijf ook zo bijzonder. De meeste boeren blijven zitten op de plek waar ze geboren zijn, maar dan kom je niet gauw aan een ideale verkaveling. In ons geval hadden we wellicht een nieuwe stal kunnen bouwen, maar de verspreiding van onze grond en de provinciale weg zouden over tien jaar nog hetzelfde zijn.”

Bedrijfsopvolger verhuist naar nieuw adres

Bedrijfsopvolger Rick is naar het nieuwe adres verhuisd. De moderne stal die erbij hoort, is slechts tien jaar oud. “En het mooiste: al het land ligt nu aaneengesloten rondom het bedrijf. Door extra fosfaatrechten te kopen konden we bovendien uitbreiden van 130 naar 185 koeien”, zegt Zijp. Agrarisch makelaar Hoedjes vult aan: “Zijp heeft nu een toekomstbestendige locatie met moderne huisvesting én een veel groter huiskavel. Ook de andere twee bedrijven kunnen nu verder in hun ontwikkeling en er zijn bovendien minder verkeersbewegingen door het gebied.”

Over NVM Agrarisch & Landelijk

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is met ruim 4500 aangesloten leden de grootste organisatie voor makelaars en taxateurs. Binnen de NVM bestaat de vakgroep Agrarisch & Landelijk. In deze specialistengroep werken bijna 150 NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars en taxateurs samen op het gebied van agrarisch en landelijk vastgoed. Ze bieden diensten aan als aan- en verkoopbemiddeling, pacht, taxatie, onteigening en herbestemming in het buitengebied.

Bij agrarisch en landelijk vastgoed heb je te maken met wet- en regelgeving op het gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn. Er zijn tal van productierechten (zoals fosfaatrechten), betalingsrechten en vergunningen. Deze regels spelen een rol bij vastgoedvraagstukken en de verdere verduurzamingsopgave. NVM houdt haar leden daarom op de hoogte van deze wet- en regelgeving. Zo kan NVM maatwerk leveren bij iedere specifieke situatie.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin