Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Lodders bezorgd over lastenverzwaring mestmonstering

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt het niet terecht dat boeren een extra lastenverzwaring krijgen opgelegd door de aangescherpte normen voor het bemonsteren van dierlijke mest.

Lodders heeft Kamervragen gesteld.
Lodders vindt het oneerlijk dat de nieuwe verplichte onafhankelijke monstername van dikke mestfractie leidt tot extra kosten en minder efficiënt werken voor ondernemers.

Onafhankelijke monsternemer

Als een boer mest op het erf scheidt en de dikke fractie wil afvoeren naar een buurman, moet deze mest door een onafhankelijke monsternemer bemonsterd worden. Vrachten moeten hiervoor vóór 14.00 uur worden aangemeld om de volgende dag bemonsterd te kunnen worden. Later aangemelde vrachten kunnen niet gelijk mee bemonsterd worden. Lodders vraagt aan landbouwminister Schouten of deze regeling niet goedkoper en effectiever kan worden ingericht.

Lees meer over de regels omtrent vrachtbemonstering

Beheer
WP Admin