Melkveebedrijf Van Zijtveld-Bos uit De Glind (Gld.) realiseerde de hoogste levensproductie: hun 20 afgevoerde koeien hadden een gemiddelde leeftijd van 10 jaar en gaven 92.332 kilo melk. – Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Levensproductie koeien naar nieuw record

De levensproductie van de afgevoerde koeien van melkveebedrijven is gestegen naar 38.327 kilo melk. Ook de gemiddelde jaarproductie van de koeien is toegenomen.

De levensproductie van Nederlandse koeien is met 926 kilo melk toegenomen tot een nieuw record van 38.327 kilo melk. Dat meldt CRV in haar jaarstatistieken over boekjaar 2023. Dat boekjaar loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

De levensproductie wordt vermeld van koeien die zijn afgevoerd van melkveebedrijven. De toegenomen productie gaat gepaard met een hogere levensduur. Die nam toe tot 2.255 dagen. Dat betekent dat de afgevoerde koeien 6 jaar en 1 maand oud waren. Door de toegenomen leeftijd nam het aantal productieve levensdagen ook toe; met bijna een maand tot 1.303 dagen. De gemiddelde productie per dag steeg met 0,1 tot 29,4 kilo melk per dag. Opvallend is dat de koeien steeds iets minder lang droog staan. Dat is nu gemiddeld 53 dagen. In 2015 was dat nog een week langer.

De stijgende levensproductie is ook zichtbaar in het aantal koeien dat een levensproductie van 100.000 kilo melk of meer bereikt. Afgelopen boekjaar passeerden 4.707 melkkoeien in Nederland deze grens, meldt CRV. Dat zijn er 750 meer dan in het vorige boekjaar. Ook het aantal koeien dat een levensproductie bereikte van 10.000 kilo vet en eiwit steeg, van 297 naar 406 dieren.

Koeien van Van Zijtveld gemiddeld 10 jaar bij afvoer

Op bedrijfsniveau realiseerde melkveebedrijf Van Zijtveld-Bos uit De Glind (Gld.) de hoogste levensproductie. Hun 20 afgevoerde koeien hadden een gemiddelde leeftijd van 10 jaar en gaven 92.332 kilo melk, met 4,29% vet en 3,50% eiwit, wat resulteert in 7.194 kilo vet en eiwit. Fam. Stam uit Warmenhuizen (N.H.) volgt met een levensproductie van 78.416 kilo melk bij hun 10 afgevoerde koeien.

Lees ook: Melkveehouder Van Zijtveld: ‘Attente koeien met karakter’

Hoogste levensproductie aanwezige koeien

De gemiddelde levensproductie van de nog aanwezige koeien op de bedrijven ligt het hoogst bij fam. Rosegaar in Pesse (Dr.). Hun 32 koeien, die gemiddeld negen jaar oud waren, gaven gemiddeld 82.609 kilo melk.

De gemiddelde productie van de aanwezige koeien is na een jaar van lichte daling dit boekjaar weer gestegen. Afgelopen boekjaar nam de productie toe tot 9.346 kilo melk per koe. Dat is bijna 140 kilo melk meer dan het vorige record uit boekjaar 2021. De gehalten komen dit jaar uit op 4,46% melkvet en 3,61% melkeiwit. Mogelijk heeft de hoge melkprijs eraan bijgedragen dat de productie is gestegen omdat het economisch interessant was om de koeien hard te voeren.

Zwartbonte Holsteinkoeien het meest productief

Op rasniveau zijn er natuurlijk verschillen in productie. De zwartbonte Holsteinkoeien zijn het meest productief, meldt CRV. Zij geven gemiddeld 10.749 kilo melk met 4,35% vet en 3,56% eiwit. Het economisch jaarresultaat (EJR) komt uit op € 2.167.

Maatschap Veening in Noordwolde (Gr.) realiseerde dit jaar de hoogste productie bij hun koeien. Zij haalden een EJR van € 3.225 met een productie per koe van gemiddeld 14.754 kilo melk, met 4,03% vet en 3,49% eiwit.

Beheer
WP Admin