Uienmonsters voor de hotbox van uienzaadbedrijf De Groot en Slot. Een monster bevat 100 uien. Iedere teler kan uien laten onderzoeken. - Foto: Lex Salverda AkkerbouwNieuws

Late besmetting fusarium in bewaaruien

Onderzoek wijst uit: kwaliteit van bewaaruien beïnvloed door fusarium en bacterieziekten.

Recente resultaten van de hotbox-analyse, uitgevoerd door De Groot en Slot, bieden belangrijke inzichten in de bewaarbaarheid van uien. Deze studie helpt boeren te anticiperen op potentiële aantastingen in hun uienopslag.

In de eerste lichting bewaaruien, opgewarmd in de hotbox, is een aanzienlijke hoeveelheid fusarium gedetecteerd. Bart Schriever, verkoopleider bij De Groot en Slot, merkt op dat het op dit moment nog onduidelijk is of deze fusariumaantasting hoger is dan in voorgaande jaren. Opvallend is echter de toegenomen aanwezigheid van bacterieziekten, een bevinding die zowel uit de hotbox-resultaten als rechtstreeks uit de bewaarruimtes blijkt.

Bekijk video Uitgelicht | Bewaring van uien

Regen oorzaak late besmetting fusarium bewaaruien

Deze toename in bacterieaantastingen kan worden toegeschreven aan de hevige regenval eind september, die leidde tot bodemverslemping. Deze omstandigheden waren ook gunstig voor de late fusariumaantastingen, die zelfs in het veld zichtbaar waren.

Om deze reden adviseert Schriever uientelers om hun oogst nauwlettend te controleren op tekenen van fusarium. Een belangrijke indicator is de basaalplaat van de ui; indien deze bruin kleurt bij het doorsnijden, kan dit duiden op een fusariumaantasting.

Voor telers die onzeker zijn over de kwaliteit van hun uien, biedt De Groot en Slot een hotbox-service. Deze hotbox, met een constante temperatuur van 28°C en een relatieve vochtigheid tussen 90 en 95%, versnelt de ontwikkeling van schimmels en bacteriën. Na een periode van drie weken worden de uienmonsters beoordeeld, waarna telers feedback ontvangen over de kwaliteit van hun uien en of deze geschikt zijn voor langdurige opslag. Deze service biedt een waardevol instrument voor telers om de kwaliteit van hun producten te waarborgen en te zorgen voor een optimale opslagconditie.

Beheer
WP Admin