De toekomstverwachtingen voor de vraag naar samengesteld voeder in 2024 zijn onzeker door diverse factoren zoals dierziekten, economische onzekerheid en klimaatverandering, aldus Fefac. - Foto: Koos Groenewold en Fefac, beeldbewerking AlgemeenNieuws

Krimp Europese mengvoedersector zet door

De Europese mengvoedersector zal met 2,4 miljoen ton verder krimpen in 2023. Dat verwacht de Europese vertegenwoordiger van de diervoederindustrie Fefac.

De Europese mengvoedersector produceert in 2023 144,3 miljoen ton diervoeder. Dat is 2% minder vergeleken met de productie van 2022. In 2022 nam de productie van Europese mengvoedersector al met 5 miljoen ton af ten opzichte van 2021.

De oorlog in Oekraïne, uitbraken van vogelgriep en Afrikaanse varkenspest en klimaatverandering hebben de productie negatief beïnvloed. De veranderde consumentenvraag door prijsinflatie en nationaal beleid op vermindering van CO2– en stikstofuitstoot dragen ook bij aan de krimp.

De krimp is niet gelijk verdeeld over de 27 Europese lidstaten. Diervoederproductie in landen zoals Duitsland, Ierland, Denemarken en Hongarije neemt met 5% af. Oostenrijk, Bulgarije, Italië en Roemenië zien een kleine toename in de productie. In Nederland daalt de productie 1,5%.

Lees verder onder de grafiek

Krimp varkensstapel raakt mengvoedersector

Vooral de Europese varkensvoersector krimpt hard met 2,5 miljoen ton minder productie. In het noorden van Europa, met name in Duitsland en Denemarken, krimpt de varkensstapel. In Italië heerst Afrikaanse varkenspest. Hoge prijzen en verlies van exportmarkten spelen de Spaanse varkenssector parten.

Het einde van de Europese vogelgriepepidemie zorgt voor een kleine opleving van 0,9 miljoen ton vergeleken met 2022 in de pluimveevoederindustrie. De verminderde vleeskuikenproductie in Tsjechië en Hongarije dempt de groei. Daardoor herstelt de pluimveevoedersector zich onvoldoende van de krimp in 2022 en produceert 700.000 ton minder dan in 2021.

Krimp rundveevoerproductie

Rundveevoerproductie krimpt met 0,8 miljoen ton vergeleken met 2022. In Zuid-Europa, met name in Spanje en Portugal, dwingt watertekort rundveehouderijen tot sluiten. In heel Europa zijn de effecten van lage melkprijzen en dierziektes merkbaar. Door voldoende grasgroei in Centraal- en Zuidoost-Europa is daar minder vraag naar industrieel mengvoeder.

Volgens Fefac is nog te veel onduidelijk om iets te zeggen over de verwachtingen voor 2024. De toekomstverwachtingen voor de vraag naar samengesteld voeder in 2024 zijn onzeker door diverse factoren zoals dierziekten, economische onzekerheid en klimaatverandering. De import van pluimveevlees uit Oekraïne drukt op de lokale productie, terwijl verwacht wordt dat duurzaamheids- en dierenwelzijnsbeleid de markt negatief zullen beïnvloeden. Aan de positieve kant zijn de prijzen voor voedergewassen gedaald tot het niveau van voor de inval in Oekraïne.

Beheer
WP Admin