Onderzoek naar MRSA. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Krachten bundelen over antibiotica en zoönosen

Minister Edith Schippers (volksgezondheid) ‘opent’ donderdag het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Binnen het NCOH bundelen vijf academische instellingen hun krachten in het onderzoek naar antibioticaresistentie en zoönosen.

Van echt openen is geen sprake want het NCOH is een virtueel onderzoeks- en kenniscentrum dat officieel sinds 1 februari actief is.

Binnen het NCOH werken de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC en het AMC Amsterdam samen. Ook het volksgezondheidsinstituut RIVM denkt er over aan te haken bij het NCOH. Bij het onderzoek zal ook aandacht zijn voor de duurzame veehouderij en gezonde ecosystemen.

Antibioticiaresistentie verminderen

Het NCOH zal zijn pijlen in eerste instantie richten op de antibioticumresistente bacteriën, zoals veel voorkomen in ziekenhuizen en veehouderij. Medische experts gaan samen met deskundigen van Universiteit Utrecht en Wageningen UR bezien of de resistentievorming is verminderen of zelfs te voorkomen. Het uiteindelijke doel is de rol van antibiotica in de veehouderij zoveel mogelijk terug te dringen.

Daarnaast zijn infectieziekten, met name zoönosen een belangrijke speerpunt van het onderzoek waarbij de ziekteverwekkers centraal staan.

Huisvesting en management van dieren

Ook de rol van huisvesting en management van dieren zullen de onderzoekers bestuderen in het kader van een zorgvuldige en gezonde veehouderij. Feitelijk is dit een vervolg op het onderzoeksprogramma Zorgvuldige Veehouderij van Wageningen UR.

Tot slot is de gezondheid van ecosystemen een belangrijk aandachtspunt van het NCOH. Hierbij zal gekeken worden naar de verspreiding van ziekten in de natuur onderzocht worden. Bekeken zal worden hoe ziekten van bijvoorbeeld trekvogels, wilde zwijnen, hazen, muizen en insecten zich verspreiden in het milieu.

Beheer
WP Admin