Foto: Bert Jansen RundveeFoto

Koeien plussen 3.000 kilo melk in nieuwe stal

Vof Sommers nam 3,5 jaar geleden een zaagtandstal voor 150 melkkoeien in gebruik. Die is extreem open. Boerderij ging weer langs.

Sommers is tevreden over de Juno-voeraanschuifrobot die elke 2 uur het voer aanschuift. Overal ligt voer voor het voerhek en het leidt ook tot meer activiteit.

De separatieruimte en het strohok bevinden zich achter de melkrobots. Het strohok is ruim opgezet en is 6 bij 14 meter groot.

De melktank bevindt zich nog in het tanklokaal in de oude stal. De capaciteit is wel vergroot. Van 15.500 naar 24.000 liter.

A4-melkrobots vervingen de oude A2's op het bedrijf. Sommers melkt al jaren met robots en zou niet meer terug willen. Arbeidsbesparing en flexibiliteit zijn groot. Sommers stelt dat de A4's vooral minder onderhoud vragen en beter toegankelijk zijn.

Het koeverkeer is volledig vrij in de zaagtandstal. Er zijn meerdere doorsteken. Voor de melkrobots bevindt zich een kleine wachtruimte met split-entry. Bedoeld voor de laatste ophaalkoeien.

De open stal gaf 1 keer flinke problemen. Toen waaide deze zijkant van de zaagtandstal er tijdens een flinke storm compleet uit. Daarom heeft Sommers om de meter ijzeren palen met kunststof huls geplaatst.

Dat is te merken aan de resultaten. De melkproductie heeft een enorme vlucht genomen. Die steeg van 9.500 tot 12.500 kg per jaar. Het celgetal is na 3,5 jaar ook veel beter. Dat daalde van 250 naar 150.

Een overzicht in de oude stal. Het verschil met de nieuwe stal is groot. Qua ventilatie, licht én ruimte zijn de koeien er flink op vooruitgegaan.

Als het kwik boven de 30 graden stijgt en wind midden op de dag wegvalt, wordt het wel minder. Ook met strenge vorst is het iets lastiger. Zeker met een scherpe wind. Zo vroren in maart de roosters dicht. Er zijn geen gordijnen voor de open dakdelen.

Het klimaat is erg goed in de stal. Ammoniaklucht is er nauwelijks. De zijkanten zijn 4,5 meter open, de achterwand (rechts) is open en datzelfde geldt voor grote delen van het dak. Weidegang heeft hier geen zin. Koeien willen niet eens naar buiten.

Dit is het resultaat. Het jongveedeel van de oude stal staat voor het grootste gedeelte leeg. Er zijn in totaal maar 30 stuks jongvee. De overige 130 dieren staan bij opfokbedrijven.

Hier is dat beter te zien. De zeer open zaagtandstal heeft capaciteit voor 150 melkkoeien en telt 3 Lely A4-melkrobots. De oude stal biedt plaats aan nog eens 115 melkkoeien en 65 stuks jongvee. Hier staat nog een vierde robot (A3).

Sommers moest uiteindelijk begin vorig jaar 30 tot 40 melkkoeien wegdoen. Veel, maar de schade had groter kunnen zijn. Sommers anticipeerde in 2016 al door een opfokker te zoeken voor het jongvee. Het gros van het jongvee is nu elders gehuisvest.

Fosfaat raakte ook dit bedrijf. Op de peildatum in 2015 had de vof 235 grootvee-eenheden (GVE). Daar zat echter behoorlijk veel jongvee tussen: 200 dieren. Dat had gevolgen. Want op het hoogtepunt in het najaar van 2016 had de vof 305 GVE. En dat waren vooral melkkoeien.

De mestscheider bevindt zich achter de stal. Het systeem bevalt goed en er zijn niet veel storingen. Er zit ook een luchtventiel op waarmee Sommers tegendruk kan geven en de mest er extra droog uitkomt. Het droge stofgehalte is 37%.

Sommers vult de boxen elke week met een minishovel. Daar is hij per keer een halve dag mee bezig. Toch wil de veehouder niet anders meer. Er is minder uierontsteking, er zijn minder dikke hakken en de koeien komen vlotter overeind.

Op het dak liggen 480 zonnepanelen à 120.000 kilowatt per jaar. Daarmee is Sommers voor 70% zelfvoorzienend, inclusief 2 woonhuizen. Toch is dit iets minder dan vooraf ingeschat. De mestscheider vreet meer energie dan gedacht.

Toine (34), Pieter (65) en Ralph (31) Sommers zitten samen met Annie (64) in een vof. In het Brabantse Elsendorp heeft de onderneming een veebedrijf met 250 melkkoeien, 160 stuks jongvee en 56 hectare land. Ruim 3 jaar geleden liet Sommers een nieuwe stal bouwen. - Foto's: Bert Jansen

Een fraaie luchtfoto van het bedrijf met helemaal achteraan de jongste stal die in januari 2015 in gebruik is genomen. De bijna vierkante, 40 bij 51 meter grote zaagtandstal loopt door vanuit de oude stal.

2 Lely-mestrobots houden de stallen schoon. Alleen de mestrobot in de zaagtandstal is voorzien van een sproeisysteem. Die robot doet het in principe goed, maar zit qua capaciteit enigszins op het randje, merkt Sommers.

Overal in de stal ligt deze emissiearme Eco-roostervloer met rubber flappen. Sommers vond betonnen vloeren te glad en vond de emissiewaarde van deze vloer gunstig. Hij wilde bovendien roosters, omdat er diepstrooisel in de boxen ligt.

Beheer
WP Admin