'Klimaatvriendelijk boeren loont' AlgemeenNieuws

‘Klimaatvriendelijk boeren loont’

Op de langere termijn loont het voor boeren op de hogere, vrij afwaterende zandgronden in Oost-Nederland om klimaatvriendelijk te boeren.

Dat concluderen onderzoekers van Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR en de Bakelse Stroom. Ze keken naar het effect van maatregelen die agrariërs namen als onderdeel van het project Landbouw op Peil.

Klimaatbestendig boeren

De maatregelen zijn gericht op klimaatbestendig boeren. De nadruk lag op omgaan met droogte en extreme regenval. Er is gekeken naar de keuze voor gewassen, bodemgebruik, watermanagement en bedrijfsvoering. Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, is blij met de uitkomsten: “Een goede combinatie van bodem- en hydrologische maatregelen kan agrariërs helpen bij het realiseren van een meer rendabele bedrijfsvoering en een betere risicobeheersing.”

Beheer
WP Admin