Beeld van de klimaatconferentie COP28 in Dubai met COP28-voorzitter Dr. Sultan Ahmed Al Jaber. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Klimaattop vraagt om prioriteit bij landbouw

Voedselzekerheid en een veerkrachtige landbouw zijn randvoorwaarden bij een wereldwijd klimaatbeleid. Daarvoor moeten boeren in staat worden gesteld om voldoende inkomen te kunnen verdienen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en tegelijk de voedselproductie op peil te houden.

Dat stellen regeringsleiders in een gezamenlijke verklaring over een duurzame landbouw, veerkrachtige voedselsystemen en klimaatactie.

De regeringsleiders hebben afgesproken dat er genoeg geld en middelen beschikbaar moet komen om de landbouw adequaat te laten reageren op klimaatverandering. Daar is meer en snel wetenschappelijk kennis voor nodig, die met gebruikmaking van innovaties duurzame productie vergroot.

Bedreiging voor de landbouw

Veranderend klimaat is in toenemende mate een bedreiging voor de landbouw en de voedselproductie en tast daarmee ook de toegang tot voedsel en de mogelijkheid van voedselproductie aan, aldus de verklaring, die tijdens de klimaattop COP28 in Dubai werd afgelegd.

De landbouw heeft de potentie om een belangrijk aandeel te hebben in het antwoord op de klimaatverandering, zeggen de regeringsleiders. Tegelijk moet het recht op voldoende voedsel voor iedereen voorop staan.

De landbouw en het voedselsysteem zijn van fundamenteel belang voor het leven en het levensonderhoud ‘van miljarden mensen, waaronder kleine boeren, gezinsbedrijven, vissers en andere producenten en werknemers in de voedselindustrie’.

Beheer
WP Admin