Foto: ANP AlgemeenNieuws

‘Klimaatslimme landbouw richten op kleine boeren’

De regering zou de toepassing van klimaatslimme landbouw vooral ten goede moeten laten komen van kleine boeren. Die oproep doet de PvdA-fractie in een motie.

De Partij voor de Dieren vindt dat er geen geld moet worden gestoken in de ontwikkeling van klimaatslimme landbouw, wat Marianne Thieme ‘megastallen’ noemt.

In debat met minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) vroegen Marianne Thieme (PvdD) en Roelof van Laar (PvdA) in twee verschillende moties aandacht voor de klimaatslimme landbouw.

‘Megastallen’ problematisch begrip

Minister Ploumen zegde aan de Tweede Kamer toe dat ze in een brief aan de Tweede Kamer nader zal uitleggen wat zij met klimaatslimme landbouw wil. Ploumen is het niet eens met een motie om klimaatslimme landbouw niet te ondersteunen, als die ten goede komt aan de ontwikkeling van megastallen. Volgens Ploumen is ‘megastallen’ een problematisch begrip. Bovendien kan het volgens haar best zo zijn dat in andere landen klimaatslimme landbouw in combinatie met ‘megastallen’ een oplossing bieden.

De minister bleef bij haar standpunt over de ondersteuning van Oekraïense bedrijven die niet voldoen aan de Europese standaarden voor dierenwelzijn. Ploumen zegt zich aan de internationaal geldende normen voor export te houden.

Beheer
WP Admin