Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kleine werkgevers minder belast bij zieke werknemer

Werkgevers zijn het met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) eens geworden over een aanpassing de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven.

Bij de afspraken zijn verzekeraars betrokken. Doel is de financiële risico’s voor kleine bedrijven te beperken en de financiële last te verminderen. Over het pakket aan maatregelen is door LTO Nederland onderhandeld, samen met MKB-Nederland en VNO-NCW.

Zware last

De loondoorbetalingsplicht is vooral voor kleine werkgevers een zware last. Kleine bedrijven hebben weinig ervaring en capaciteit om re-integratie van werknemers goed te laten verlopen. “Je weet nooit of je het 100 procent goed gedaan hebt”, aldus Jacco Vonhof van MKB-Nederland, die ook reageert namens LTO-Nederland.

Premiekorting

De afspraken houden in dat kleine werkgevers worden ontzorgd door een verzekering die met ingang van 1 januari 2020 ingaat. Daarnaast komt er een premiekorting voor werkgevers per 2021 te hoogte van in totaal € 450 miljoen , waar met name de kleine werkgevers van profiteren.

Beheer
WP Admin