Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Kavelruil van 310 hectare in Wieringermeer

In de Wieringermeer staat een kavelruil van 310 hectare op stapel. Daarover maken tien boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied, meldt de provincie Noord-Holland.

Landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland vindt het ‘mooi om te zien dat de dynamiek in de Wieringermeer terug is, na een periode van onzekerheid. Met deze kavelruil gaat grond terug naar landbouwondernemers die daarmee weer helemaal klaar zijn voor de toekomst’. Op 18 oktober wordt de overeenkomst getekend.

Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland en houdt daar nu nog een derde van over. Met de ruil krijgen de betrokken landbouwbedrijven grotere en handigere kavels. Daarnaast maakt de ruil een windpark van Nuon mede mogelijk.

Agrarische structuurverbetering

Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland, met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

Beheer
WP Admin