Foto: Canva AlgemeenNieuws

Kamer wil glyfosaatverbod op rijkspachtgrond

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een verbod op het gebruik van de onkruidbestrijder glyfosaat op rijkspachtgronden.

Een motie van die strekking van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet kreeg donderdagavond 17 december een meerderheid.

Bromet vraagt de regering om in de pachtovereenkomsten randvoorwaarden te stellen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ruim 40.000 hectare agrarische grond die wordt verpacht. De GroenLinks-motie werd ondersteund door onder andere SP, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV en de regeringspartijen ChristenUnie en D66.

Standpunten lidstaten toelating glyfosaat

Een meerderheid van de Kamer steunt een verzoek van de Partij voor de Dieren om de standpunten van verschillende lidstaten over de toelating van werkzame stoffen bekend te maken. Minister Carola Schouten geeft haar eigen positie altijd prijs aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie maakt na de stemmingen wel de uitslag bekend, maar niet welke lidstaat welk standpunt heeft ingenomen.

Een motie van PvdD om het gewasbeschermingsmiddel sulfoxaflor voor open teelten te verbieden kreeg geen steun van een Kamermeerderheid.

Lees ook: Schouten loopt niet vooruit op verbod sulfoxaflor

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin