Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer wil EU-richtlijnen niet via landbouwbeleid afdwingen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet niet worden gebruikt om via een omweg lidstaten af te rekenen op gebied van Natura2000, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, die een motie daarover van SGP’er Roelof Bisschop steunde. De Europese Commissie stelt voor om strategische plannen van de lidstaten onder andere te beoordelen op het beleid dat wordt gevoerd op gebied van de Nitraatrichtlijn, Natura2000 en de Kaderrichtlijn water.

Stok om te slaan

Bisschop zegt dat het EU-landbouwbeleid uiteraard kan worden ingezet om boeren te helpen om water- en milieudoelen te halen. “Maar daar gaat het hier niet over. Wat we absoluut niet willen, is dat het strategische plan wordt gebruikt als stok om lidstaten te slaan als in andere beleidssporen mogelijk dingen misgaan.”

Schouten: voordelen

Landbouwminister Schouten zei in het debat met de Kamer dat zij zich niet tegen de koppeling wil verzetten, omdat ze voordelen ziet in de mogelijkheid het GLB te gebruiken. Schouten:” Ik denk juist dat je die slimme koppeling wel moet maken. Daar zijn boeren ook mee gediend. Zij weten dat ze een aantal doelstellingen moeten behalen. Als we hen dan niet helpen om die stappen te kunnen zetten, bijvoorbeeld met het GLB, zou dat juist contraproductief werken.” Een meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP en FvD steunde de motie van Bisschop.

Beheer
WP Admin