Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Kabinet kritisch over EU-plan om beschikbaarheid van kunstmest zeker te stellen

Het kabinet is kritisch op de mogelijke inzet van de Europese landbouwcrisisreserve van € 450 miljoen om beschikbaarheid van kunstmest zeker te stellen.

Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie om de voedselzekerheid in de EU veilig stellen nu de beschikbaarheid van kunstmest beperkt is vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Europese Commissie wil de landbouwcrisisreserve aanspreken voor het ondersteunen van de kunstmestindustrie of gebruikers van kunstmest.

Het kabinet vindt het niet goed dat er zoveel steun gaat naar intensieve energieverbruikers. Ook vreest het kabinet voor een ongelijk speelveld in Europa omdat het aan de lidstaten is om de crisisreserve al dan niet in te zetten.

Schrappen importtarieven

Verder is het kabinet kritisch op het schrappen van importtarieven van 6,5% van de twee kunstmestgrondstoffen ammoniak en ureum) voor 24 maanden. Volgens het kabinet is deze maatregel onvoldoende onderbouwd. “Het kan op korte termijn de prijs van meststoffen doen verminderen, maar geeft geen stimulans aan de Europese meststoffenindustrie om te verduurzamen door gebruik te maken van lokaal beschikbare grondstoffen, recycling van reststromen en productie van fossiel-vrije kunstmest”, aldus het kabinet.

Lees ook: Alternatieven voor dure kunstmest

Nederland is een exporterend land voor kunstmestproducten. Verwacht wordt dat het schrappen van de importtarieven voor kunstmestproducten uit derde landen weinig gevolgen zal hebben voor de nationale begroting, maar wel voor de concurrentiepositie van de Nederlandse meststoffensector.

Renure als kunstmestvervangers

In de meststoffenstrategie stelt de Europese Commissie ook voor om meer in te zetten op hergebruik van mineralen en het efficiënter gebruik van meststoffen door precisielandbouw. Dit is in lijn met de Nederlandse wens om renure, mineralenconcentraat uit dierlijke mest, toe te laten als kunstmestvervangers. Daarover heeft de Europese Commissie nog geen besluit genomen. De verwachting is dat hier komend voorjaar een besluit over wordt genomen.

Reacties

  1. Politici hebben niet door dat door minder kunstmest de graanprijs hoog blijft. Daardoor akkerbouwers meer graan (voor export) gaan zaaien en minder voedsel (aardappelen, wortelen, kool, spinazie enz) voor de eigen europese burgers gaan produceren. Hierdoor wordt voedsel duurder. Voor boeren een mooi voordeel. Merci politici.

  2. De Europese Commissie dat is toch die commissie die de Farm to Fork-strategie heeft bedacht waarbij in de komende tien jaar 25% van de Europese landbouwgrond biologisch, dus zonder kunstmest, moet worden gebruikt?

    Je zou zeggen dat hoge prijzen of slechte beschikbaarheid van kunstmest koren op de molen is voor deze malloten want beide zou een stimulans zijn om over te schakelen naar biologisch. Helaas komt de voedselzekerheid nu in het geding en dan draaien de plucheplakkers als een blad aan de boom om.

Beheer
WP Admin